Філологічний аналіз тексту

Осінь оповідач: Отож тече, проходить усе: годинники, любов, весна, мале життя малих людей... Росія, знову, завжди Росія!
Заголовок оповідання, таким чином, виражає авторську оцінку зображуваного й конденсує в собі зміст добутку. Його предицирующий характер впливає й на семантику інших його елементів: тільки з урахуванням символічного значення заголовка у контексті цілого визначається багатозначність повторюваного прикметника останній і лексичні одиниці із семантикою «тонути», «іти під воду».
Організувати читацьке сприйняття, заголовок створює ефект очікування. Показово, наприклад, відношення ряду критиків 70-х років XIX в. до повісті И.С. Тургенєва «Весняні води»: «Судячи з її заголовка "Весняні води", інші припускали, що м. Тургенєв торкнувся знову усе ще не цілком вирішене й роз'яснене питання про молодому поколінні. Думали, що назвою "Весняні води" м. Тургенєв хотіла позначити розливши юних сил, що ще не улелись у береги...»1. Заголовок повести могло викликати ефект «обманутого очікування», однак уже наступний за ним епіграф:

Веселі роки,
Щасливі дні -
Як весняні води
Промчалися вони! - [171]

уточнює зміст назви й направляє сприйняття адресата тексту. У міру ж знайомства з повістю в заголовку актуалізуються не тільки змісти, виражені в їй, але й змісти, пов'язані з розгортанням образів тексту, наприклад: «перша любов», «палкість почуттів».
Заголовок художнього твору служить «актуализатором практично всіх текстових категорій»2. Так, категорія інформативності проявляється в відзначеної вже номінативної функції заголовка, що називає текст і відповідно містить інформацію про його тему, героїв, часі дії й ін. Категорія завершенности «знаходить своє вираження в делимитативной (обмежувальної) функції заголовка, що відокремлює один завершений текст від іншого»3. Категорія модальності проявляється в здатності заголовка виражати різні типи оцінок і передавати суб'єктивне відношення до зображуваного в добутку. Так, у вже згадуваному оповіданні Буніна «Ворон» троп, винесений у позицію заголовка, оценочен: у персонажу, називаному вороном, підкреслюється «темне», похмурий початок, а оцінка оповідача (для оповідання характерно оповідання від першої особи) збігається з авторської. Заголовок тексту може виступати і як актуализатор його связности. У тім же оповіданні «Ворон» слово-символ, винесене в заголовок, неодноразово повторюється в тексті, при цьому наскрізний образ варіюється, повтор пов'язаний з оборотністю» тропів. Порівняння переміняється метафорою, метафора - метафоричним епітетом, епітет - метаморфозою.
Нарешті, заголовок найтіснішим образом пов'язане з текстовими категоріями проспекции й ретроспекції. Воно, як ми вже відзначали,1 направляє читацьке увага, «пророкує» можливий розвиток теми (сюжету): так, для читача, знайомого із традиційною символікою образа ворона, заголовок оповідання Буніна вже містить змісти 'темний', 'похмурий', 'лиховісний'. Повернення ж адресата тексту до заголовку після прочитання добутку обумовлює зв'язок назви з категорією ретроспекції. Збагачене новими змістами, заголовок в аспекті ретроспекції сприймається як узагальнюючий знак-«рема», первинна інтерпретація тексту взаємодіє вже із читацькою інтерпретацією; цілісного добутку з обліком всіх його зв'язків. Так, у контексті цілого заголовка «Ворон» символізує не
1 Тургенєв И. С. Полн. собр. соч. і листів: В 30 т. - М., 1981. - Т. 8. - С. 517. [171]
2 Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. - М, 1988. - С. 90.
3 Там же. - С. 91. [172]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]