Філологічний аналіз тексту

Осінь автором за допомогою морфемного повтору, що поєднує, наприклад, сусідні абзаци одного глави, див. главу «Там, унизу»:

Іду повз Віллу Троянд. Усе - пустеля...
Я йду, іду. Пляжем порожнім іду, пустирем... [189]

Ключові слова цього семантичного ряду позначають конкретні реалії зображуваного простору й одночасно виражають у тексті як цілому концептуально-фактичну інформацію. Мир Смерті стає миром пустелі й душ «порожніх».
Художній простір «Сонця мертвих» динамічно: порожнеча підсилюється в ньому поступово. У перших розділах оповідання ключові слова цього ряду виступають ще переважно в прямих значеннях, потім вони здобувають значення символічне. Поширення порожнечі підкреслюється в авторських характеристиках: так, глава «Кінець Павлина» закінчується фразою Порожнечі всі більше, у главі ж «Там, унизу» уже все - пустеля.
«Пустеля» («порожнеча») зв'язана в тексті й з образом часу. Минуле оцінюється оповідачем як боротьба з «пустирем», з «каменем». Див., наприклад: Я хочу перенестися в минуле, коли люди ладили із сонцем, творили сади в пустелі. Сьогодення ж зображується як повернення пустелі й відмова від історичного прогресу: Я чую ревіння звіриного життя, древнього печерного життя, що знавали ці гори, що знову повернулася. У торжествуючому «древньому» світі, що повернувся світі «печерних предків», що розширюється пустеля сусідить із «дрімучими» лісами, де валить-котить Довбня-яга в ступі своєї залізної, шостому поганяє, помелом слід заметає... помелом залізним. Шумить-Торкает по лісах, мете. Залізною мітлою мете. Мотив повернення в «печерні» язичеські часи визначає поява міфологічних образів, однак ці міфологічні образи проектують на сучасну Шмельову епоху: міфологічний образ «залізна мітла» Баби-Яги трансформується в кукільван політичну метафору помелися (ворогів) залізною мітлою: Гуде в моїй голові чорне слово «мітлою залізної» ? Звідки воно, це прокляте слово? Хто його вимовив?.. «Помелися Крим залізною мітлою»... Я до болю хочу зрозуміти, звідки це?
Опозиція, у яку вступає ключове слово «пустеля»: «пустеля» (порожнеча) - «живаючи життя» - доповнюється, таким чином, опозицією «залізо (джерело загибелі, смерті) - життя». Ці опозиції взаємодіють: «залізна сила», ворог природного, природного початку, прирікає мир на порожнечу, загрожує життя, сонцю.
Високим ступенем багатозначності, багатомірності змістів, що виражаються їм володіє в «епопеї» ключове слово камінь, також пов'язане з мотивом пустелі, що розширюється. Слово камінь, по-перше, регулярно виступає в тексті в прямому значенні як позначення деталей кримського пейзажу, див., наприклад: Ноги побив об камені, видряпуючись по кручах; Шкутильгає по павиному пустирі, за балкою, кульгаючи руда шкапа... Понюхає жаркий камінь, що відсохнув перекотиполе. Ще ступить: знову камінь... По-друге, [190] у слові камінь, семантика якого в тексті поступово розширюється, актуалізується сема 'безпристрасність': Сонце сміється, незважаючи на страждання людей, камінь посміхається; порівн.: Дивляться на нього гори... Я бачу таємну їхню посмішку - посмішку каменю.
У тексті враховується також запропащувати переносне значення слів камінь, кам'яний: у контекстах, що описує мучення, голод і смерть, вони виражають такі змісти, як 'нечутливість' і 'жорстокість'. Традиційна метафора кам'яне серце доповнюється індивідуально-авторським порівнянням: душі порожні й сухі, як вивітрений камінь.
Ключове слово камінь зближається в тексті зі словом пустеля й служить засобами розгортання мотиву боротьби з нею. Перемога культури над хаосом і
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]