Філологічний аналіз тексту

Осінь КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПРОЗАЇЧНОГО ТЕКСТУ

Оповідання И.А. Буніна «Пан із Сан-Франциско»

Отже, ми розглянули ряд аспектів філологічного аналізу тексту. Вони зв'язані с основними текстовими категоріями: цілісністю, субъектностью й адресованностью (структура оповідання), темпоральностью й локальністю (художній час і простір), оценочностью, интертекстуальностью. Кожна із цих категорій відкриває шлях до інтерпретації добутку й може служити відправним пунктом комплексного філологічного аналізу тексту (див. зразкову схему аналізу на с. 9). Комплексний аналіз - це аналіз узагальнюючого типу, що припускає розташування композиційно-мовної структури тексту, його образного ладу, просторово-тимчасової організації й интертекстуальных зв'язків. Ціль комплексного аналізу - показати, як специфіка ідеї художнього твору виражається в системі його образів, у тридцятимільйонний текст компонентах. Як уже відзначалося, у цьому випадку доцільно використовувати аналіз «човникового» характеру, що базується на переходах від розгляду змістовних категорій до формі (і навпаки). При цьому не слід прагнути проаналізувати «все образно- язикові параметри»1 художнього тексту: для комплексного філологічного аналізу, як правило, досить послідовно розглянути кілька аспектів тексту й виявити його неочевидні змісти й системні зв'язки тридцятимільйонних його компонентів. Звернемося до комплексного аналізу одного тексту - тексту оповідання И.А. Буніна «Пан із Сан-Франциско».
Оповідання «Пан із Сан-Франциско» належить до найбільш відомим добуткам И.А. Буніна й багатьма критиками оцінюється як вершина його дожовтневої творчості. Опублікований в 1915 р., оповідання створювався в роки Першої світової війни, коли у творчості письменника помітно підсилилися мотиви катастрофічності буття, протиприродності й приреченості технократической цивілізації. Як і багато хто його сучасники, [241] Бунін відчув трагічне початок нової епохи: «Хто поверне мені колишнє відношення до людини? - пише він другові. - Відношення це стало набагато гірше - і це вже непоправно»2. В інтерв'ю 1916 р. Бунін зауважує: «У світі відбувається величезна подія, що перекинуло й перекидає всі поняття про теперішнє життя»3 (порівн. також: «Розгорнулося адже щось жахливе. Це перша сторінка Біблії. Дух Божий носився над землею, і земля була порожня й неустроенна»). Все більше значення в цей період у добутках письменника здобувають теми долі, смерті, мотив «безодні».
Оповідання «Пан із Сан-Франциско» займає особливе місце у творчості Буніна. З одного боку, у ньому найбільше повно представлені прийоми, що визначають стиль письменника в цей період, а також нові тенденції розвитку російської прози в початку XX в.: ослаблення ролі сюжету, використання принципу наскрізного повтору, пронизуючий весь текст і об'єднуючий різний його фрагменти, активне уживання різних типів тропів і синтаксичних зсувів, посилення багатозначності образів, актуалізація зв'язку тропа з темою або зображуваної ситуацією, нарешті, звертання до ритмизованной прози, заснованої «на послідовності однорідних елементів складного інтонаційно^-ритмічного цілого, зі слабко маркірованим синтаксичним паралелізмом, анафорами переважно службових слів, окремими подхватами й широким використанням парних і потрійних слів і синтаксичних груп»4. З іншого боку,
1 Максимов Л.Ю. Про методику філологічного аналізу художнього твору (на матеріалі оповідання И.А. Буніна «Легкий подих») // Російська мова в школі. - 1993. - № 6. - С. 5. [241]
2 Цит. по кн.: Мальцев Ю. Бунін. - Frankfurt/M.; Москва, 1994. - С. 228.
3 Там же.
4 Жирмунський В.М. Про ритмічну прозу // Теорія вірша. - Л., 1975. - С. 582.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]