Філологічний аналіз тексту

Осінь перетворених у тексті, як симетричність і связность. Важливий і облік графічної форми тексту (див., наприклад, паліндроми, фігурні вірші, використання дужок, абзаців, пробілів, особливий характер розподілу слів у вірші, рядку, реченні), та ін. «Часто вказують, - зауважує И.Клюканов, - що віршовані тексти друкуються інакше, чим інші тексти. Однак у відомій мері всі тексти друкуються інакше, чим інші: при цьому графічний вигляд тексту "сигналізує" про його жанрову приналежність, про його закріпленість за тим або іншим видом мовний діяльності й примушує до певного образа сприйняття... Так - "просторова архітектоніка" тексту здобуває свого роду нормативний статус. Ця норма може порушуватися незвичайним структурним розміщенням графічних знаків, що викликає стилістичний ефект»1.
У вузькому ж змісті простір стосовно до художнього тексту - це просторова організація його подій, нерозривно пов'язана з тимчасовою організацією добутку й система просторових образів тексту. По визначенню Кестнера, «простір у цьому випадку функціонує в тексті як оперативна вторинна ілюзія, те, за допомогою чого просторові властивості реалізуються в темпоральном мистецтві»2. [145]
Різняться, таким чином, широке й вузьке розуміння простору. Це пов'язане з розмежуванням зовнішньої точки зору на текст як на певну просторову організацію яка сприймається читачем, і внутрішньої точки зору рассматривающей просторові характеристики самого тік ста як щодо замкнутого внутрішнього миру, що володіє самодостатністю. Ці точки зору не виключають, а доповнюють один одного. При аналізі художнього тексту важливо враховувати обоє цих аспекту простору: перший - це «просторова архітектоніка» тексту, другий - «художній простір». Надалі основним об'єктом розгляду служить саме художнє простір добутку.
Письменник відбиває в створюваному їм добутку реальні просторово- тимчасові зв'язки, вишиковуючи паралельно реальному ряду свій, перцептуальный, творить і нове - концептуальне - простір, що стає формою здійснення авторської ідеї. Художникові, писав М.М. Бахтин, свойствен але «уміння бачити час, читати час у просторовому цілому миру й... сприймати наповнення простору не як не; рухливе тло... а як, що стає ціле, як подія»3.
Художній простір - одна з форм эстетической дійсності, твори_ автором. Це діалектична єдність протиріч: засноване на об'єктивного зв'язку просторових характеристик (реальних або можливих), воно суб'єктивно, воно нескінченно й у той же час звичайно.
У тексті, відображаючись, перетворяться й носять особливий характер загальні властивості реального простору: довжина, безперервність - переривчастість, тривимірність - і приватні властивості його: форма, місце розташування, відстань, границі між різними системами. У конкретному добутку на перший план може виступати і спеціально обіграватися одне із властивостей простору, див., наприклад, геометризацию міського простору романі А. Білого «Петербург» і використання в ньому образів, пов'язаних з позначенням дискретних геометричних об'єктів (куб; квадрат, паралелепіпед, лінія й ін.): Там будинку зливалися куба мі в планомірний, багатоповерховий ряд...
Натхнення опановувало душою сенатора, коли лінію Невског розрізав
1 Клюканов И.Э. Досвід характеристики параграфемных елементів тексту // Лексичні одиниці й організація структури літературного тексту. - Калінін, 1983. - С. 124-125.
2 KestnerJ. The Spatiality of the Novel. - Detroit, 1978. - P. 21. [145]
3 Бахтин М.М. Естетика словесної творчості. - М., 1979. - С. 204-205. [146]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]