Філологічний аналіз тексту

Осінь часовий план гранично розмитий. Граматичні засоби корелюють із лексичними засобами, що розвивають образи тіні й сну. Таке використання лексичних засобів, збагачених додатковими «збільшеннями змісту», і граматичних форм, що здобувають у художнім цілому вмотивованість, служить способом поглиблення й розгортання ліричної теми неможливого. Хвилина, як і мить, уподібнюється сну.
5. Всі елементи тексту взаємозалежні, а його рівні виявляють або можуть виявляти ізоморфізм. Так, на думку Р. Якобсона, суміжні одиниці художнього тексту звичайно виявляють семантичну подібність. Поетична мовлення «проектує принцип еквівалентності з осі селекції на вісь комбінації»1. Еквівалентність служить одним з найважливіших способів побудови художнього тексту: вона виявляється в повторах, що визначають связность тексту, приваблюючого читача до його форми, актуализирующих у ньому додаткові змісти і різних рівнів, що розкривають ізоморфізм. Розглянемо, наприклад, текст, у якому відносини еквівалентності «оголені», - вірш поета «першої хвилі» російської еміграції И. Чиннова «Так, расчудесно, распрекрасно, распрелестно...»:

Так, расчудесно, распрекрасно, распрелестно,
Разудивительно, развосхитительно,
Разобаятельно, разобольстительно,
Не говори, що разочаровательно.

Але як же з тим, що по вітрі розвіяно,
Розламане, розбито, розбазарено,
Розорено, на дріб'язку розміняно,
Розгромлено, розтоптано, роздавлено?

Так, як же з тим, кого під корінь різали,
З тим, у кого розстріляні батьки,
Кого розтерли, під горіх обробили,
Роздягнули й роззули, разобидели?

У тексті вірша безліч слів із префіксом раз-, що визначає й звукові повтори, що поєднують строфи; псев-[18]-дочленению при цьому піддаються й не членуються слова, щоМ (розорене). Дериваційний (словотворчий) повтор сполучається із синтаксичним і властиво морфологічним: у кожній строфі повторюються певні граматичні форми, наприклад, короткі страдательные дієприкметника в другий. Повторюваний префікс раз- реалізує різні значення: а) 'високий ступінь якості', б) 'поширення, поділ'; в) 'результативність'; г) 'інтенсивність дії'. Ці значення й зближаються, і протиставляються друг другові: перша строфа на цій підставі вступає в діалог з наступними. Контраст значень префіксів підтримується семантичним контрастом корінь. У результаті текст організує семантична опозиція «прекрасне ("чудова" життя) - знищення». Вона доповнюється протиставленням «неузуальні эмотивные слова (развосхитителъно й ін.), що почасти стилізують слащавую міщанське мовлення, - узуальні дієслова різного стилістичного фарбування».
Захоплене прийняття життя протиставляється її трагічним сторонам, примирення з якими представляється ліричному героєві неможливим. В опозицію вступають і граматичні засоби: безособовим конструкціям протиставляються особисті, активним - пасивні, у той же час граматичні засоби виявляють і семантичну подібність - узагальненість, відсутність вказівок на конкретного суб'єкта дії або носія ознаки. У тексті в
1 Якобсон Р. Лінгвістика й поетика // Структуралізм: «за» і «проти». - М., 1975. - С. 204. Під селекцією розуміється вибір, що здійснюється на основі подоби, під комбінацією - з'єднання. [18]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]