Філологічний аналіз тексту

Осінь просторові характеристики, див., наприклад: ...обіцялися писати, ніколи не писали, усе обірвалося назавжди, почалася Росія, посилання, вода до ранку замерзав в цебрі, діти росли здорові, пароплав по Єнісеєві біг яскравим червневим днем, і потім був Питер, квартира на Лиговке, юрби людей у дворі Таврического, потім фронт був три роки, вагони, мітинги, пайки хліба, Москва, «Альпійська Коза», потім Гнездниковский, голод, театри, робота в книжковій експедиції... (Ю.Трифонов. Був літній полудень).
Для втілення мотиву руху часу регулярно використовуються метафори й порівняння, що містять просторові образи, див., наприклад: Виростала що йде долілиць довгі сходи із днів, про які ніяк не можна сказати: «Прожиті». Вони проходили поблизу, ледве зачіпаючи за плечі, і по ночах... чітко видно було: зиґзаґом ішли всі однакові, плоскі щаблі (С.Н. Сергєєв-Ценський. Бабаев).
Усвідомлення взаємозв'язку простору-часу дозволило виділити категорію хронотопа, що відбиває їхня єдність. «Істотний взаємозв'язок тимчасових і просторових відносин, художньо освоєних у літературі, - писав М. М. Бахтин, - ми будемо називати хронотопом (що значить у дослівному перекладі "времяпространство")»1. З погляду М.М. Бахтина, хронотоп - формально- змістовна категорія, що має «істотне жанрове значення... Хронотоп як формально-змістовна категорія визначає (значною мірою) і образ людини в літературі2. Хронотоп має певну структуру: на його основі вычленяются сюжетообразующие мотиви - зустріч, розлука й т.п. Звертання до категорії хронотопа дозволяє побудувати певну типологію часових-просторово-тимчасових характеристик, властивим тематичним жанрам: різняться, наприклад, ідилічний хронотоп, що характеризується єдністю місця, ритмічною циклічністю часу, прикріпленістю життя до місця - рідному будинку й т.п., і авантюрний хронотоп, для якого характерний широкий просторове тло й час «випадку». На базі хронотопа виділяються й «локальності» (у термінології М.М. Бахтина) - стійкі образи, засновані на перетинанні тимчасових і просторових «рядів» (замок, вітальня, салон, провінційне містечко та ін.). [151]
Художній простір, як і художній час історично мінливо, що відбивається в зміні хронотопов і пов'язане зі зміною концепції простору-часу. Як приклад зупинимося на особливостях художнього простору в Середньовіччі, Відродженні й у Новий час.
«Простір середньовічного миру являє собою замкнуту систему з священними центрами й мирською периферією. Космос неоплатонического християнства градуйований і иерархизирован. Переживання простору пофарбоване релігійно-моральними тонами»3. Сприйняття простору в Середньовіччя звичайно не припускає індивідуальної точки зору на предмет або; серію предметів. Як відзначає Д.С. Лихачов, «події в літописі, у житіях святих, в історичних повістях - це головним про-, разом переміщення в просторі: походи й переїзди, географічні простори, що охоплюють величезні... Життя - це; прояв себе в просторі. Це подорож на кораблі серед моря життєвого»4. Просторові характеристики послідовно символичны (верх - низ, захід - схід, коло й ін.). «Символічний підхід дає той захват думки, ту дорационалистическую розпливчастість границь ідентифікації, то зміст розумового мислення, які зводять розуміння життя до його найвищого
1 Бахтин М. М. Питання літератури й естетики. - М. 1975. - С. 234.
2 Там же. - С. 235. [151]
3 Гуревич А. Я. Категорія середньовічної культури. - М., 1972. - С. 82.
4 Лихачов Д. С. Поетика давньоруської літератури. - Л., 1971. - С. 395 - 396.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]