Філологічний аналіз тексту

Осінь сторони, у тексті п'єси неодноразово згадуються тайга й місто, що залишається неназваним, з іншого боку - дія драми обмежена тільки одним «локусом» - старим будинком з палісадником, від якого розходяться дві дороги в села з символічними назвами - Потеряиха й Ключі. Просторовий образ роздоріжжя вводить у текст мотив вибору, перед яким виявляються герої. Цей мотив, пов'язаний із древнім типом ціннісної ситуації «пошуків дороги», найбільше яскраво виражений у фінальному явищі першої сцени другого акту, при цьому з дорогою, провідної в Потеряиху, зв'язується тема небезпеки й «падіння», а герой (Шаманів) на «перехресті доріг» помиляється у виборі шляху.
Образ Будинку (на роздоріжжі) має традиційну символіку. У слов'янської народній культурі будинок завжди протипоставлений зовнішньому («чужому») миру й служить стійким символом обжитого й упорядкованого простору, захищеного від хаосу. Будинок втілює ідею духовного ладу й вимагає захисту. Дії, чинені довкола нього, носять звичайно охоронний характер, саме в цьому плані можуть розглядатися дії головної героїні драми - Валентини, що, незважаючи на нерозуміння навколишніх, постійно лагодить огорожу й, як відзначається в ремарці, налагоджує хвіртку. Показовий вибір драматургом саме цього дієслова: повторюваний у тексті корінь лад актуалізує такі важливі для російської язиковий картини миру змісти, як «гармонія» і «облаштованість миру».
Образ Будинку виражає в п'єсі й інші стійкі символічні змісти. Це мікромодель миру, а сад, оточений огорожею, символізує у світовій культурі жіночий початок світобудови, Будинок, нарешті, викликає найбагатші асоціації з людиною, причому не тільки з його тілом, але й з душею, з його внутрішнім життям в всієї її складності.
Образ старого будинку, як бачимо, виявляє мифопоэтический підтекст, здавалося би, побутової драми із провінційного життя. [158]
Крім того, цей просторовий образ має й тимчасовий вимір: він зв'язує минуле й сьогодення й втілює зв'язок часів, що уже не відчувається більшістю персонажів і підтримується лише Валентиною. «Старий будинок - німий свідок необоротних процесів життя, неминучості відходу, нагромадження вантажу помилок і знаходжень тих, хто тут живе. Він - вічний. Вони - скороминущі»1.
У той же час старий будинок з ажурним різьбленням лише «крапка» у відтвори_ в драмі просторі. Він частина Чулимска, що, з одного боку, протиставляється тайзі (відкритому простору), з іншого боку - безіменному місту, з яким зв'язана частина персонажів драми. «...Сонний Чулимск, у якому трудовий день починається за взаємною домовленістю, старе добре селище, де можна кинути незакритої касу... прозаїчний і неправдоподібний мир, де теперішній револьвер сусідить із не менш всамделишними курми й кабанчиками, - цей Чулимск живе особливими страстями»2, насамперед любов'ю й ревнощами. Час у селищі начебто зупинилося. Соціальний простір п'єси визначається, по-перше, телефонними розмовами з невидимим начальством (телефон при цьому виступає як посередник між різними мирами), по-друге, окремими згадуваннями про місто й структури, для яких важливіше всього «документи», порівн.:

Е р е м е е в. Я працював сорок років працював...
Д е р г а ч е в. Документів ні, і розмові немає... Тобі пенсія звідти (показав пальцем в небо) належить, а тут, брат, ти не чекай. Тут тобі не відламає.

Внесценическим простором у драмі Вампилова, таким чином, є неназване місто, з якого приїхали Шаманів і Пашка, і більша частина
1 Стрельцова Е. Полон качиного полювання. - Іркутськ, 1998. - С. 360.
2 Гушанская Е. Олександр Вампилов. - Л., 1990. - С. 288 - 289. [159]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]