Філологічний аналіз тексту

Осінь результаті виникають ланцюжка з- і протиставлень, ті самі змісти багаторазово виражаються різними його елементами.
Художній текст, як ми бачимо, «результат складної боротьби різних формуючих елементів... Той або інший елемент має значення організуючої домінанти, пануючи над іншими й підкоряючи їх собі»1. Під домінантою розуміється «той компонент добутку, що надає руху й визначає відносини всіх інших компонентів»2. У розглянутому тексті домінантою служить повтор префікса раз-. Домінанта, забезпечуючи «інтегрованість структури» (Р. Якобсон), визначає напрямок розгортання тексту, саме ж це розгортання пов'язане з опозиціями, що формуються в ньому.
6. Художній текст пов'язаний з іншими текстами, відсилає до них або вбирає у себе їхні елементи. Ці межтекстовые зв'язку впливають на його зміст або навіть визначають його. Так, наприклад, вірш И. Бродського «На смерть Жукова» співвідноситься з державинской епітафією А.В. Суворову «Снигирь» і перетворить його образи, мотив же тлінності слави сходить до вірша [19] Г.Р. Державіна «Ріка часів...». Крім того, рядка «Бий, барабан...» у цьому тексті представляють собою, з одного боку, автореминисценцию, з іншого боку - відсилають до вірша М. Гейне й у результаті зближають образи полководця й поета.
Облік межтекстовых зв'язків може служити одним з «ключів» до інтерпретації літературного твору. Так, вірш 1909 р. чудового поета Срібного століття В. Комаровского:

И гіркоти не перемогти,
- Ти по землі вже ходила -
И темним подорожанином до мене стукалася ніч,
Водою мертвою напувала... -

може бути витлумачено тільки за допомогою звертання до «Ворона» Э. По, мотивами якого є стукіт у двері, нічна тьма, мертва вода й гіркота втрати.
Межтекстовые (интертекстуальные) зв'язку виявляють підтекст добутку й визначають його поліфонію (багатоголосся), що обумовлене звертанням до «чужому» слову із властивими йому змістами й експресивно-стилістичним ореолом.
7. Як «лабіринт зчеплень» (Л.Н.Толстой), художній текст завжди містить не тільки пряму, але й неявну інформацію. Так, «коротке оповідання» И. А. Буніна «Ідол», на перший погляд, може здатися замальовкою-спогадом про одному зимовому дні, див., наприклад, початок останньої фрази, що відбиває точку зору персонажів: И так на все століття запам'яталися їм ті щасливі дні: сніжно, морозно, дерева в зоологічному саду кучеряво обростили інеєм, точно сірими коралами...3 Однак уже повтори виявляють додаткову інформацію: вони зближають образ «безбородого мужика» і образ «бородатого оленя»: і той і іншої рисуються як невід'ємна частина дикої природи, протипоставленої цивілізації. Повторювана ж деталь - мокре від крові м'ясо - уводить у текст мотив жертвоприносини: ...а він сидить і всі суєт собі в рот шматки мокрого й чорного від крові м'яса, і нічого не виражають його темні вузькі вічка, його плоский жовтий лик. Ця деталь, здавалося б ретроспективна, одночасно носить проспективный характер (стосовно зображуваного в тексті часу): вона містить неявну інформацію про прийдешні катаклізми, про жорстокість і насильство, які зруйнують безтурботно-гарний, але тендітний мир. В історико-культурному контексті образ мужика-«ідола» набуває символічного сенсу; з обліком же системи циклу
1 Эйхенбаум Б.М. Про поезію. - Л., 1969. - С. 332.
2 Мукаржовский Я. Літературна мова й поетична мова // Празький лінгвістичний кружок. - М., 1967. - С. 411. [19]
3 Бунін И. А. Собр. соч.: В 9 т. - М., 1966. - Т. 5. - С. 407. [20]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]