Філологічний аналіз тексту

Осінь етимологічне значення «здорова, сильна». У той же час дії Валентини викликають нерозуміння інших персонажів драми, подібність їхніх оцінок підкреслює трагічна самітність героїні в навколишньому її просторі. Її образ викликає асоціації з образом самотньої берези в першій ремарці драми - традиційним символом дівчини в російському фольклорі.
Текст п'єси побудований так, що вимагає постійного звертання до відкриваючої її «просторовій» ремарці, що з допоміжного (службового) елемента драми перетворюється в конструктивний елемент тексту: система образів ремарки й система образів персонажів утворять явний паралелізм, виявляються взаємообумовленими. Так, як уже згадувалося, образ берези співвідноситься з образом Валентини, з її ж образом (а також з образами Ганни, Дергачова, Еремеева) зв'язано образ «пом'ятої» трави.
Мир, у якому живуть герої драми, підкреслено дисгармонійний. Насамперед це проявляється в організації діалогів п'єси, для яких характерна часта «непогодженість» реплік, порушення значеннєвої й структурної связности в діалогічних єдностях. Персонажі драми або не чують один одного, або не завжди розуміють зміст зверненої до них репліки. Роз'єднаність персонажів знаходить відбиття й у трансформації ряду, [162] діалогів у монологи (див., наприклад, монолог Кашкіній у першій дії).
У тексті драми переважають діалоги, що відбивають конфліктні відносини персонажів ( діалоги-спори, сварки, лайки й ін.), і діалоги директивного характеру (такий, наприклад, діалог Валентини з батьком).
Дисгармоничность зображуваного миру проявляється й у найменуваннях характерних для нього звуків. Авторські ремарки послідовно фіксують звуки, наполняющие сценічний простір. Як правило, позначаються звуки різкі, дратівні, «неприродні»: у першому акті скандальний гомін переміняється шумом машинного гальма, у другому - панують вереск ножівки, стукіт молотка, тріск мотоцикла, тріск дизеля. «Шумам» протиставляється єдина в п'єсі мелодія - пісня Дер-Гачева, що служить одним з лейтмотивів драми, але що залишається незавершеної.
У першій дії голос Дергачова звучить тричі: повторюваний початок пісні «Це було давно, років п'ятнадцять назад...» перериває діалог Шаманова й Кашкіній і в той же час включається в нього як одна з його реплік. Ця «репліка», з одного боку, утворить темпоральный (тимчасовий) рефрен сцени й відсилає до минулого героя, з іншої сторони, вона служить своєрідною відповіддю на питання й зауваження Кашкіної і заміщає репліки Шаманова. Порівн.:

К а ш к и н а. Одного я тільки не зрозумію: як ти дійшов до такого життя... Пояснив би нарешті.
Шаманів знизав плечима.
Голос Дергачова (він співає):
«Це було давно,
Років п'ятнадцять назад...»

У другому акті ця пісня відкриває дію вже кожної зі сцен, обрамляючи неї. Так, на початку другої сцени («Ніч») вона звучить чотири рази, при цьому текст її стає усе коротше. У цьому акті пісня співвідноситься вже з долею Валентини: трагічна ситуація народної балади випереджає те, що трапилося з героїнею. У те же час пісня-лейтмотив розширює сценічний простір, поглиблює тимчасову перспективу драми в цілому й відбиває спогаду самого Дергачова, а її незавершеність корелює з відкритим фіналом п'єси.
Таким чином, у просторі драми контрастують звуки-диссонансы й звуки пісні трагічного характеру, причому перемагають саме перші. На їхньому тлі особливо виразні рідкі «зони мовчання». Тиша, протиставлювана
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]