Філологічний аналіз тексту

Осінь СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ
У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ЗАГОЛОВОК, КЛЮЧОВІ СЛОВА,
ВЛАСНЕ ІМ'Я, РЕМАРКИ

Адекватна інтерпретація художнього тексту, навіть якщо його філологічний аналіз не виходить за межі текстової даності, не може не ураховувати авторську позицію, або авторську модальність, так чи інакше виражену в добутку.
Авторське відношення до зображуваного порівняно рідко знаходить висвітлення в прямих оцінках, але проявляється на різних рівнях системи тексту. Так, на змістовному рівні воно насамперед виражається через семантичні домінанти (нагадаємо, що домінанта - той «компонент добутку, що приводить в рух і визначає відносини всіх інших компонентів»1) і особливості мотивної структури. Саме тому в процесі філологічного аналізу тексту важливо виявити ключові слова тексту й розглянути найбільш частотні в ньому лексичні одиниці, що відбивають особливу значимість для авторської свідомості позначуваних ними понять, в аспекті їхніх семантичних трансформацій, сполучуваності і позиційного розподілу.
З домінантою тексту (тематичної, композиційної, концептуальної, емоційної!), звичайно зв'язаний заголовок художнього твору, що займає сильну позицію й не випадково розглядається дослідниками як «абревіатура змісту» усього тексту, як відбиття властиво авторської інтерпретації.
Виділення значимих для розуміння добутку змістів, як ми вже відзначали, здійснюється повторами, функції яких різноманітні. Регулярно повторюваними елементами тексту завжди є власні імена, які здобувають умотивованість у структурі цілого й, обрані автором, виражають його позицію. Їхній розгляд дозволяє виявити особливості авторського відношення до персонажам і систему їхніх зв'язків у тексті, більше того, аналіз семантики й символічних смыс-[167]-лов, властивим власним іменам, у ряді випадків дає можливість розглянути специфіку авторської моделі миру.
Зрозуміло, авторська модальність проявляється й в архітектоніці тексту, і в структурі його оповідання, і у своєрідності його просторово-тимчасовий організації, що завжди відбиває особливості авторського світосприймання. Однак для конкретного аспектного аналізу в цьому розділі ми вибрали розгляд саме заголовків, ключових слів добутку й власних імен, оскільки увага до них у процесі «повільного читання» особливо важливо для інтерпретації тексту.
Своєрідність же текстів драматургії проявляється в тім, що пряме вираження авторської позиції в них гранично обмежено. Єдиним способом безпосереднього прояву авторського «голосу» у них служать список діючих осіб, ремарки, які в процесі еволюції із чисто службового елемента перетворилися в значимий компонент тексту. Саме тому ремарки в текстах драматургії вимагають особливого розгляду: їхню структуру, типи, зв'язок з основним текстом необхідно враховувати в процесі філологічного аналізу драми.
Звернемося до характеристики виділених способів вираження авторської позиції.
Заголовок художнього тексту: ознаки, типи й функції

Одним з найважливіших компонентів тексту є його заголовок. Перебуваючи поза основної частини тексту, воно займає абсолютно сильну позицію в ньому. Це перший
1 Мукаржовский Я. Літературна мова й поетична мова// Празький лінгвістичний кружок. - М., 1967. - С. 411. [167]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]