Філологічний аналіз тексту

Осінь бачення зображуваних ситуацій, подій та ін., реалізує його задум як цілісність, див., наприклад, такі заголовки, як «Герой нашого часу» М.Ю. Лермонтова, «Злочин і покарання» Ф.М. Достоєвського, «Звичайна історія» И.А. Гончарова. Заголовок художнього тексту в це випадку є не що інше, як перша інтерпретація добутку, причому інтерпретація, пропонована самим автором. По-третє, заголовок установлює контакт із адресатом тексту й припускає його творче співпереживання й оцінку.
У тому випадку, якщо домінує перша інтенція, заголовок добутку частіше усього являє собою ім'я персонажа, номінацію події або його обставин (часу, місця). У другому випадку заголовок звичайно оценочно, нарешті, «домінування рецептивної інтенції называния оголює адресованность заголовка сприймаючій свідомості; таке ім'я проблематизирует добуток, воно шукає адекватної читацької інтерпретації»1. Прикладом такого заголовка може служити назва рому на Н.С. Лєскова «Нікуди» або «Дарунок» В.В. Набокова.
Між заголовком і текстом існують особливі відносини: відкриваючи добуток, заголовок вимагає обов'язкового повернення до нього після прочитання усього тексту, основний зміст назви завжди виводиться із зіставлення із уже прочитаним повністю добутком. «Як зав'язь у процесі росту розвертається поступово - що множаться й довжелезними аркушами, так і заголовок лише поступово, аркуш за аркушем, розкриває книгу: книга і є - розгорнуте до кінця заголовок, заголовок же стягнута до обсягу двох-трьох слів книга»2.
Заголовок перебуває з текстом у своєрідних тема-рематичних відносинах. Спочатку «назва є темою художнього повідомлення... Текст же по відношенню до назви завжди перебуває на другому місці й найчастіше є ремою. У міру читання художнього тексту заголовна конструкція вбирає в себе зміст усього художнього твору... Заголовок, пройшовши через текст, стає ремою цілого художнього твору... Функція номінації (присвоєння ім'я) тексту поступово трансформується у функцію предикаци (присвоєння ознаки) тексту»3.
Звернемося, наприклад, до заголовка одного з оповідань Б. К. Зайцева «Атлантида» (1927). Добуток багато в чому автобиографично: [170] у ньому повествуется про останньому році навчання майбутнього письменника в Калузькому реальному училищі й любовно зображується побут старої Калуги. Слово Атлантида в тексті при цьому жодного разу не використовується - воно вжито тільки як його перший рамковий знак; у фіналі ж оповідання - в останнім реченні тексту, тобто в його сильній позиції, - з'являється узагальнююча метафора, що корелює із заголовком: Крізь порушення, хвилювання, спереду було життя, через неї йти, вона готовила й радості, і вболівай. Позаду ж Воскресенская й Олександра Карлівна, і колесо, і Капа, і театр, і вулиці з уперше, що опромінило їхнім баченням, - усе поринало в глибину легких морів4. Текст, таким чином, характеризується своєрідною кільцевою композицією: заголовок як значеннєва домінанта добутку співвідноситься з його фінальною метафорою, уподобляющей минуле миру, що йде в глибину вод. Заголовок «Атлантида» в результаті здобуває характер реми й стосовно тексту виконує функцію предикації: ознака, їм виділюваний, поширюється на все зображуване. Описані в ньому ситуації й реалії зіставляються із затопленої великої цивілізацією. «У глибину морів» ідуть не тільки роки юності героя, але й тиха Калуга з її патріархальним побутом, і стара Росія, пам'ять про яку зберігає
1 Тюпа В. И. Аналітика художнього. - М., 2001. - С. 117.
2 Кржижановский С. Країни, яких немає. - М., 1994. - С. 13.
3 Кожина Н.А. Заголовок художнього твору: Структура, функції, типологія (на матеріалі російської прози XIX-XX вв.). Автореф. дис. канд. филол. наук. - М, 1986. - С. 5. [170]
4 Зайцев Б. Атлантида. - Калуга, 1996. - С. 46.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]