Філологічний аналіз тексту

Осінь «мертва» алогічно. У той же час цей оксюморон визначає протиставлення й діалектичний зв'язок у художньому світі поеми двох основних початків: живого (високого, світлого, одухотвореного) і мертвого. «Особлива складність концепції Гоголя складається не в тім, що «за мертвими душами є душі живі» (А. И. Герцен)... а у зворотному: живе не можна шукати поза мертвим, воно приховано в ньому як можливість, як який мається на увазі ідеал - згадай прячущуюся "десь за горами" душу Собакевича або, що виявляється тільки після смерті душу прокурора»1.
Однак заголовок не тільки «збирає» різні значення слів, неуважних в тексті, але й відсилає до інших добутків і встановлює зв'язку з ними. Так, багато заголовків є цитатними («Як гарні, як свіжі були троянди» И.С. Тургенєва, «Літо Господне» И.С. Шмельова, «Уже написаний Вертер» В.П. Катаєва й ін.) або включають у свій склад ім'я персонажа іншого добутку, тим самим відкриваючи діалог з ним («Степовий король Лір» И.С. Тургенєва, «Леді Макбет Мценского повіту» Н.С. Лєскова й ін.).
У значенні заголовка завжди сполучаються конкретність і узагальненість (генералізація)2. Конкретність його заснована на обов'язковому зв'язку заголовка з певною ситуацією, представленої в тексті, що узагальнює сила заголовка - на постійному збагаченні його значеннями всіх елементів тексту як єдиного цілого. Заголовок, прикріплений до конкретного героя або до конкретної ситуації, у міру розгортання тексту здобуває узагальнюючий характер і часто стає знаком типового. Це властивість заголовка особливо яскраво проявляється в тих випадках, коли заголовком добутку служить власне ім'я. Багато прізвищ і імена в цьому випадку стають воістину мовцями, див., наприклад, такий заголовок, як «Обломів». [174]
Таким чином, найважливішими властивостями заголовки є його багатозначність, динамічність, зв'язок з усім змістом тексту, взаємодія в ньому конкретності і генералізації.
Заголовок по-різному співвідноситься з текстом добутку. Воно може отсутствовать у самому тексті, у цьому випадку воно виникає як би «ззовні». Однак частіше заголовок неодноразово повторюється в добутку. Так, наприклад, заголовок оповідання А.П. Чехова «Ионыч» відсилає до останньої глави добутку й відбиває уже, що завершилася деградацію, героя, знаком який на лексичному рівні тексту стає перехід від основного засобу позначення героя в оповіданні - прізвища Старців - до фамільярної форми Ионыч.
В оповіданні Т. Толстой «Коло» заголовок підтримується в тексті повторами різних типів. З образом кола зв'язаний уже початок оповідання: ...Мир замкнуть, і замкнуть він на Василю Михайловичі. Надалі цей образ те іронічно знижується й «обытовляется» (Я все-таки поки пройдуся, зроблю кружечок), те включається в ряд, серію тропів (у товщі міського клубка, у тугому мотку провулків... і ін.), те сполучається з образами, що володіють космічної й екзистенціальною символікою (див., наприклад: Він попросту відшукав потемки й схопив звичайне чергове колесо долі й, перехоплюючи обід обома руками, по дузі, по колу добрався б, зрештою, до себе самого - з іншої сторони), те підкреслюється рефреном: ...Сонце й місяць усі біжать і біжать, доганяючи один одного, по колу, по колу, по колу. - Вороний кінь унизу хропе й б'є копитом, готовий скакати... по колу, по колу, по колу. У результаті заголовок «Коло» здобуває характер узагальнюючої метафори, що може бути інтерпретована як «коло долі» і як замкнутість героя на самому собі, його нездатність вийти за межі власного Я.
В оповіданні В. В. Набокова з тим же заголовком «Коло» образ кола актуалізується
1 Шульц С. А. Гоголь: Особистість і художній мир. - М., 1994. - С. 104.
2 Див.: Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту. - М., 1988. [174]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]