Філологічний аналіз тексту

Осінь («Короткі оповідання» Буніна) у тексті оповідання актуалізується мотив неодухотвореної (і тому страшної) плоті, що поєднує ряд добутків письменника. [20]
Отже, художній текст являє собою приватну эстетическую систему язикових засобів, що характеризується високим ступенем цілісності й структурованості. Він унікальний, неповторний і в той же час використовує типізовані прийоми побудови. Це эстетический об'єкт, що сприймається в часі й має лінійну довжину.
Художній текст є завжди адресоване повідомлення: це форма комунікації «автор - читач». Текст функціонує з обліком «эстетического спілкування», у процесі якого адресат (читач) повинен сприйняти інтенції автора і виявити творчу активність. Той або інший художній текст, до якого звертається читач, викликає в нього певні «очікування», які звичайно обумовлені закладеними у свідомості адресата поданнями про проблематику, композиції й типових характеристик тексту, продиктованих насамперед його жанром. Подальше ж «тлумачення», як правило, уже пов'язане з увагою до розгортанню образів, до повторів, послідовності й особливостям сполучуваності язикових засобів різних рівнів. Саме тому філологічний аналіз художнього тексту звичайно відштовхується від його змістовної сторони, але потім послідовно включає у свою сферу розгляд мовної системи літературного твору. «Творчість письменника, його авторська особистість, його герої, теми, ідеї й образи втілені в його мові й тільки в ньому й через нього можуть бути збагнені»1.
Філологічний аналіз художнього тексту, як ми вже відзначали в Введенні, узагальнює й синтезує дані лінгвістичного, мовностилістичного й літературознавчого аналізу. Зіставимо сфери дії цих можливих видів аналізу.
Лінгвістичний аналіз тексту є початковим етапом філологічного аналізу. Його основні завдання були визначені ще Л.В. Щербой у роботі «Досвіди лінгвістичного тлумачення віршів» (1922 р.): це визначення «найтонших значеннєвих нюансів окремих виразних елементів російської мови», «розвідка значень: слів, зворотів, наголосів, ритмів і тому подібних язикових елементів», «створення... інвентарю виразних засобів російського літературного мови»2. Лінгвістичний аналіз припускає коментування різних язикових одиниць, що утворять текст, і розгляд особливостей їхнього функціонування з обліком їхніх системних зв'язків.
Мовностилістичний аналіз - це аналіз, «при якому розглядається, як образний лад виражається в художньої [21] мовній системі добутку»3. Мовностилістичний аналіз - своєрідний «місток» між лінгвістичним і літературознавчим аналізами: його об'єктом служить текст як «структура словесних форм у їх эстетической організованості»4.
Літературознавчий аналіз, нарешті, це насамперед аналіз ідейно- эстетического змісту тексту, розгляд проблематики, жанрової специфіки, системи образів літературного твору, визначення його місця в ряді інших текстів і ін.
Філологічний аналіз поєднує насамперед літературознавчий і
1 Виноградов В. В. Про мову художньої літератури. - М., 1959. - С. 6.
2 Щерба Л. В. Досвіди лінгвістичного тлумачення віршів // Вибрані роботи з росіянина мові. - М., 1957. - С. 27. [21]
3 Максимов Л. Ю. Про методику філологічного аналізу художнього твору (на матеріалі оповідання И.А.Буніна «Легкий подих») // Російська мова в школі. - 1993. - № 6. - С. 5.
4 Виноградов В. В. Про мову художньої прози // Избр. праці. - М., 1980.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]