Філологічний аналіз тексту

Осінь Кржижановского, «Червоні олені» Ф. Абрамова.

Заголовок і текст (повість Ф.М.Достоєвського «Лагідна»)

Заголовок у творчості Достоєвського завжди значеннєва або композиційна домінанта тексту, розгляд якої дозволяє глибше зрозуміти систему образів добутку, його конфлікт або розвиток авторської ідеї. Жанр «Лагідної» сам Достоєвський визначив як «фантастичне оповідання»: у ньому, мабуть, уперше в світовій літературі текст будується як умовна фіксація внутрішнього мовлення оповідача, близької до потоку свідомості, «з уривками й перемежками й у формі плутаної». «Уявіть собі, - зауважує Достоєвський у передмові "Від автора", - чоловіка, у якого лежить на столі дружина, самогубець, кілька годин перед тим выбросившаяся з віконця. Він у сум'ятті й ще не встиг зібрати своїх думок.... Те він говорить сам собі, то він звертається як би до невидимого слухача, до якомусь судді»1.
Перед нами монолог головного героя повести, що вертається в минуле, намагаючись осягти «правду». Оповідання будується як «розповідь, що представляє собою усне адресоване оповідання - сповідь враженого трагедією людини»2. Заголовок добутку полифонично: з одного боку, воно виражає оцінку оповідача й відсилає до його мовлення (цей заголовок-цитація), з іншого боку, відбиває точку зору автора. Заголовок «Лагідна» виділяє образ героїні повести: це центральна фігура внутрішнього миру тексту, один з адресатів сповіді оповідача, постійна тема його монологу. Заголовок представлений словом, що позначає моральні якості людини, і сполучає властиво номінативну функцію з оцінної. Домінанта тексту зв'язана, отже, з вираженням етичної оцінки, що взагалі характерно для творів Достоєвського.
Назва «Лагідна» спочатку сприймається тільки як позначення персонажа й «прогнозує» оповідання про долю незлобивої, покірної, тихої3 героїні. У міру ж розгортання тексту заголовок семантично перетвориться: воно представля-[177]-ется читачеві вже багатозначним і у відомому змісті энантио- семичным. Лагідної названа героїня, що характеризується іншими персонажами як горда, зухвала, героїня, покушавшаяся на вбивство й совершившая смертний гріх - самогубство. Це семантичне протиріччя, безумовно, важливо для інтерпретації повести. Оскільки заголовок звичайно «згортає» основне зміст добутку й конденсує різні його змісти, звернемося до тексту повести.
Читач довідається про героїн тільки зі спогадів і оцінок оповідача. Нечисленні і її репліки, які розчиняються в монолозі оповідача: «реальний "інший" може ввійти в мир "людини з підпілля" лише як той "інший", с яким він уже веде свою безвихідну внутрішню полеміку»4. Голос Лагідної часто зливається з голосом оповідача, а її мовлення не має яскравих характерологических прийме. Її ім'я, як і ім'я героя, у тексті не названо. На героїню й оповідача послідовно вказують особисті займенники (я - вона).
«"Вона" - слово-замінник, що знаходить одиничність, на нього переноситься ореол, що належить тому, кого не сміють назвати... Лірична недосказанность офарблює найважливіші моменти життя Лагідної - від довгого мовчання у відповідь на речення руки й серця до трагічного непрояснення її
1 Достоєвський Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. - М., 1982 - Т. 24. - С. 5-6.
2 Иванчикова Е.А. Синтаксис художньої прози Достоєвського. - М., 1979. - С. 36.
3 Див. словникові тлумачення: лагідний - «тихий, скромний, смиренний, люблячий, поблажливий, незапальний, негневливый, многотерпеливый» (Даль В. И. Тлумачний словник живого великоросійського мови: В 4 т. - М., 1979. - Т. 2. - С.199). Порівн.: лагідний - незлобивий, поступливий, покірний» (MAC. - Т. 2. - С. 135). [177]
4 Бахтин М.М. Проблеми поетики Достоєвського. - М., 1963. - С. 340.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]