Філологічний аналіз тексту

Осінь останніх спонукань»1. Відсутність ім'я героїні, таким чином, знак ліричного початку, характерного для останньої повісті Достоєвського. У той же час це й знак узагальнення. Заголовок, по-перше, указує на характерне для творчості Достоєвського в цілому протиставлення двох людських типів: «хижого (гордого)», по визначенню письменника, і «лагідного». По-друге, героїня поєднує в собі ознаки, характерні для багатьох персонажів письменника: сирітство, життя в «випадковому», «безладному» сімействі, приниження й страждання, перенесені в дитинстві й отроцтві, самітність, безвихідність положення (їй нікуди був іти2), чистоту, «великодушне серце», нарешті, зіткнення «двобій фатальний» з «підпільним» людиною. Опис Кріт який нагадує характеристику Соні Мармеладовой, порівн.: ...безмовна вона, і голосок у неї такий лагідний3. Збігаються й деталі їхньої зовнішності (див. портрет Соні Мармеладовой: ясні, блакитні очі, белокуренькая, личко завжди бліденьке, худеньке4), і «дет-[178]-ское» початок, яке підкреслюється автором в обох героїнях. Образ Богородиці - «домашній, сімейний, стародавній», - з яким гине Лагідна, відсилає до «лагідного» матері Алеши Карамазова, «протягивающей його з обіймів своїх обома руками до образа як би під покрив Богородиці»5.
Героїня «фантастичного оповідання», як і інші персонажі Достоєвського, зображується як особистість, загублена у світі зла й приречена на існування в замкнутому, сужающемся просторі, знаками якого по черзі стають кімната (виходити із квартири вона не мала права), кут у ній за ширмами з залізним ліжком, нарешті, труна (образ труни, повторюючись, обрамляє оповідання про Лагідної). Узагальнюючий образ Лагідної зв'язаний і з біблійними алюзіями. Отже, заголовок відсилає до інваріантних мотивів творчості Достоєвського в цілому й узагальнює їх.
Узагальнений характер носить і сама номінація - Лагідна: субстантивований прикметник лагідна, заміняючи власне ім'я, вьщеляет сутнісна якісна ознака, що не припускає індивідуалізації. Настільки ж узагальненими представляються й інші найменування, що входять в номинационный ряд6 героїні в тексті: панянка - ця шістнадцятирічна - наречена - жінка - ця принадність - небо - хвора істота - десятилітня дівчинка - звір - безвинність - злочинниця - бариня - сліпа - мертва. Це або імена, що визначають суспільне становище особи, або оцінні іменники, або субстантивовані прикметники.
Номинационный ряд героїні в тексті внутрішньо суперечливий: він включає контрастні по семантиці найменування, сполучає різні оцінні характеристики героїні й відбиває різні точки зору на неї. У рамках номинационного ряду протиставляються, по-перше, слова із семами 'дитячість', 'безвинність', 'лагідність' і слова злочинниця, звір, у яких реалізуються семи 'жорстокість', 'насильство', 'злочин'; по-друге, в опозицію вступають оцінна метафора небо, що вказує на абсолютну висоту моральних початків і причетність до вічності, і субстантиваты мертва, сліпа, що позначають тлінність і неповноту бачення миру.
Протиставлення ці відбивають динаміку характеристик Лагідної в тексті повести. Оповідач - Заставник хоче стати для героїні «загадкою» і
1 Альми И.Л. Ліричний початок у повісті Ф.М.Достоєвського «Лагідна» // Статті про поезію й прозу. - Владимир, 1999. - Кн. 2. - С. 190.
2 Згадаємо слова Мармеладова в романі «Злочин і покарання»: А коли не до кого, коли йти більше нікуди! Адже потрібно ж, щоб усякій людині хоч куди-небудь можна було піти.
3 Достоєвський Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30т. - М., 1973. - Т. 6. - С. 17.
4 Там же. - С. 183. [178]
5 Достоєвський Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. - М., 1973. - Т. 14. - С. 18.
6 Під номинационным поруч розуміється вся система найменувань персонажа в тексті. [179]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]