Філологічний аналіз тексту

Осінь послідовно використовує в спілкуванні з нею різні літературні маски (Мефистофеля, Сильвио й ін.), однак не меншою загадкою й для нього, і для читача становит-[179]-ся сама Лагідна. Більше того, слово-заголовок, її що позначає, служить в тексті предметом розгорнутої семантизации: «лагідність» тлумачиться оповідачем, але сутність цього поняття визначається й автором добутку, тому що не тільки заголовок у згорнутому виді передає зміст тексту, але й текст у цілому розкриває зміст заголовка.
Спочатку оповідач відзначає тільки особливості зовнішності Лагідної: бліденька, белокуренькая, тоненька, средневы-сокого росту, мішкувата. Потім на основі спостережень він робить висновок про те, що «панянка» добра й лагідна. У тексті уперше слідом за заголовком з'являється слово лагідна, при цьому відразу виділяються ознаки, які, з погляду оповідача-лихваря, властиві «лагідними»: Отут- те я догадався, що вона добра й лагідна. Добр і лагідні недовго пручаються й хоч зовсім не дуже відкриваються, але від розмови увернутися ніяк не вміють: відповідають скупо, але відповідають1.
Оповідач, як бачимо, зв'язує лагідність насамперед з поступливістю, нездатністю довго «пручатися». У нього своя «ідея» - «помститися» суспільству, вселити трепет благоговіння хоча б одній істоті, домогтися його «повного поваги» зломивши його волю. У Лагідній він шукає насамперед покірності Однак уже у перших описах героїні підкреслюються таки деталі, як здатність «спалахувати», «їдке глузування» і «на сміхотлива складка на губах», а служниця Лукера називає «панянку» «гордої»: Бог вам заплатить, пан, що нашу панянку милу берете, тільки ви їй це не говорите, вона горда. Характерн реакція оповідача на це зауваження: «гордий» герой не допускає рівності воль, єднання або гармонічного діалогу. У його монолозі з'являється ненормативне утворення з уменыиительно-оцінним суфіксом горденькие. «Горденькие», як і «лагідні», протиставляються істинно гордій людині: ...ну, горда! Я, мов, сам люблю горденьких. Горді особливо гарні, коли... ну, коли вже не сумніваєшся у своєму над ними могутності, а
У наступних головкомах оповідач згадує, як, жаждущи влади, безмежної могутності над іншою душею, він при ступив до «виховання» Лагідної: Я хотів повної поваги, я хо тіл, щоб вона стояла переді мною в благанні за мої страждання - і коштував того. ПРО, я завжди був гордий, я завжди хотів усього або нічого Опозиція «гордий - Лагідна» у подглавках глави I, однак, але сит динамічний характер: вона поступово нейтралізується іл" модифікується. В портреті героїні з'являється такаючи стійка деталь, як недовірлива, мовчазна, негарна посмішка, а в її текстовому полі використовуються лексичні засоби з значеннями [180] 'гнів', 'зухвалість', 'боротьба', 'припадок', 'злість'; у результаті в тексті виникають оксюморонные побудови: Так. Ця лагідна особа ставала всі дерзче й дерзче!; Лагідна бунтує (назва подглавки V). Саме в подглавке V героїня характеризується оповідачем як істота буйне, нападаюче... безладне й саме шукаючого сум'яття. Для образної ж оцінки Лагідної оповідачем використовується парадоксальна метафора: Вона... раптом затряслася й - що б ви думали - раптом затупотіла на мене ногами; це був звір, це був припадок, це був звір у припадку. Основне найменування героїні здобуває іронічну експресію; заголовок повести з урахуванням оцінок героя виражає трагічну іронію. Текстові поля двох протипоставлених один одному персонажів повести зближаються: у кожному з них представлено слова із семами 'гордість', 'боротьба'. Обоє персонажа позначаються оцінними лексичними одиницями зі значенням внутрішньої сліпоти: сліпий - сліпа. Мотив сліпоти актуалізується повторюваним образом завіси, зв'язаним
1 Достоєвський Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. - М., 1982. - Т. 24. - С. 8. Всі цитати надалі приводяться по цьому ж виданню. [180]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]