Філологічний аналіз тексту

Осінь переважно з оповідачем. «Завіса», «сліпота» - образи, що відбивають владу помилкових оцінок один одного, що тяжіє над героями.
Після страшного досвіду, проведеного Заставником (головкому VI «Страшне спогад»), йому здається, що він здобув остаточну перемогу - «бунт» дружини приборканий: Я переміг, - і вона навіки переможена. Порівн.: У моїх очах вона була так переможено, так принижена, так роздавлена, що я болісно жалував її іноді... В описах, здавалося б, «занадто переможеної» Лагідної в главі II зникають мовні засоби, що розвивають мотив гордості, одержимості, і повторюються лексичні одиниці блідий, боязкий, порівн.: Вона блідо посміхнулася блідими губами, з боязким питанням в очах; ...Вона мала вигляд такої боязкої лагідності, такого безсилля після хвороби. «Бесівська гордість» героя в подглавке «Сон гордості» знову протиставляється лагідності; «лагідність», однак, розуміється оповідачем уже як «приниженість», «боязкість», «безсловесність».
Цікаво, що при роботі над повістю Достоєвський бачив можливість зміни заголовка добутку. В одному із чорнових начерків поруч із заголовком «Лагідна» він записав інший варіант назви - «Залякана»1. Показово, що це заголовок треба за ставшим остаточним - «Лагідна» - і служить своєрідним уточненням до нього. назва, Що Передбачалася, семантично менш складно й відбиває основну сюжетну лінію тексту - спробу Заставника, «підпільного людини» і «мізантропа», приборкати героїню, виховати її «строгістю». Цей варіант заголовка, таким чином, виявляється ізоморфним ядру сюжету «фантастичного оповідання» - марнолюбним планам оповідання-[181]-чика - і виділяє новий істотний аспект у трактуванні семантики слова лагідна. Уживання в тексті цієї лексичної одиниці припускає несподіване «відродження» її вихідного значення й облік його в семантичній композиції повести: «Лагідний - буквально приборканий»2.
Про втихомирений, «приборканій» героїні мріє оповідач, у гарячковому монолозі якого, можливо, сполучаються, накладаються один на одного, зливаються обоє значення слова, обраного їм для характеристики загиблої.
Розвиток же сюжету виявляє крах «теорії» героя, заснованої на «бесівської гордості»: Лагідна залишається неприборканої, її бунт переміняється мовчанням, а мовчання - самогубством.
Мотив мовчання - один із ключових у повісті: не випадково слова словотворчого гнізда «мовчати» зустрічаються в тексті 38 разів3. Герой добутку, що називає себе майстром мовчачи говорити, виявляється здатним тільки на монолог і автокоммуникацию, він на мовчання напер, і героїня початку примолкать; діалог же його й Лагідної неможливий: обоє персонажа замкнуті у своєму суб'єктивному світі й не готові до пізнання іншої особистості. Відсутність діалогу служить причиною катастрофи, у мовчанні, що розділяє персонажів, зріють відчуження, протест, ненависть, нерозуміння. Мовчання супроводжує й загибель Лагідної:

Коштує вона в стіни, у самого вікна, руку приклала до стіни, а до руки приклала голову, коштує этак і думає. І так глибоко задумавшись, коштує, що й не чула, як я коштую й дивлюся на неї з тієї кімнати. Бачу я, начебто вона посміхається, коштує, думає й посміхається...

Загибель героїні співвідноситься з реальним фактом - самогубством швачки Марії Борисовой, що викинулася з вікна з образом у руках. Цей факт був прокоментований Достоєвським в «Щоденнику письменника»: «Цей образ у руках -
1 Достоєвський Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. - М., 1982.- Т. 24. - С. 326. [181]
2 Шанский Н.М., Боброва Т. А. Етимологічний словник російської мови. - М., 1994. - С. 157. Див. там же: «Суф. похідне (суф. -ък- > - до-к-) від krotiti - «приборкувати», «умирять» (с. 157).
3 Значимість цих одиниць у тексті підкреслюється їхнім повтором, порівн.: Я все мовчав, і особливо, особливо з їй мовчав... чому мовчав?.. А я підсилюю мовчання, а я підсилюю мовчання.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]