Філологічний аналіз тексту

Осінь «живити» всесвіт. Світло й любов, які саме Лагідна могла принести в мир, не змогли в ньому виявитися. Щирий зміст лагідності, внутрішньої смиренності - та «правда», до якої у фіналі приходить оповідач: «Істина відкривається нещасному досить ясно й определительно»1. Заголовок же добутку з обліком цілого по прочитанні всього тексту сприймається вже як євангельська алюзія: «Блаженні лагідні, тому що вони успадковують землю» (Мф. 5:5)2.
Зв'язок заголовка повести з текстом, як бачимо, не статична: це динамічний процес, у ході якого одна точка зору переміняється інший. У семантичної структурі слова-заголовка в міру розгортання тексту виділяються такі значення, як 'поступлива', 'не є лагідної', 'приборкана', 'боязка', 'безсловесна', 'смиренна'. Семантична складність заголовка протистоїть первісної спрощеній оцінці оповідача.
Энантиосемичное заголовок повести Достоєвського є не тільки багатозначним, але й багатофункціональним. Воно зв'язано з наскрізною опозицією тексту «гордий - лагідний» і відповідно виділяє його конфлікт. Заголовок служить знаком ліричного початку «фантастичного оповідання» і узагальнює зображуване, відбиває розвиток образа героїні й динаміку оцінок оповідача в зіставленні з авторськими, виражає найважливіші змісти про винищення й конденсує інваріантні теми й мотиви творчості письменника. Воно, нарешті, розкриває интертекстуальные автоинтертекстуальные й зв'язку добутку.

Питання й завдання

1. Визначите значення назви повести Ф.М.Достоєвського «Білі ночі» як знака, сприйманого до знайомства з текстом.
2. Визначите формально-семантичні зв'язки заголовка з текстом. Укажіть, з якими планами тексту воно зв'язано. [184]
3. Виявите «збільшення змісту», що розвиваються в заголовка в міру розгортання сюжету.
4. Визначите зміст заголовка «Білі ночі».
5. Укажіть основні функції цього заголовка.

Ключові слова художнього тексту

У художньому тексті як приватній динамічній системі язикових засобів виділяються ключові для вираження його змісту й відповідно для розуміння знаки, які грають особливо важливу роль у встановленні внутрітекстових семантичних зв'язків і організації читацького сприйняття.
Наявність таких знаків у структурі тексту підтверджується поетами й прозаїками. Показово в цьому плані висловлення А. Блоку, що неодноразово цитувалося як літературознавцями, так і лінгвістами: «Усякий вірш - покривало, розтягнуте на вістрях слів. Ці слова світяться як звуки. Через них існує вірш. Тим воно темніше, ніж отдаленнее ці слова від тексту»3. Блок, як ми бачимо, виділяє в поетичному тексті особливі слова, які грають у ньому конструктивну роль, конденсують його зміст, більше того, служать умовою його створення й сигналами авторських інтенцій.
У науковій літературі для позначення подібних знаків використовуються різні терміни, найпоширенішим з яких є термін «ключові слова». Термін цей у значній мірі умовнийі: як ключові знаки в тексті можуть виступати не тільки слова, але й словосполучення й навіть речення. Крім терміна «ключові слова», уживаються також метафоричні терміни: «значеннєві віхи
1 Достоєвський Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. - М., 1982. - Т. 24. - С. 5.
2 Див. відсилання до євангельського тексту у фіналі «Лагідної»: «"Люди, любите один одного" - хто це сказав? Чий це завіт? Порівн.: «...заповідаю вам, так любите j один одного» (Іоанн, 15:17). [184]
3 Доля Блоку. - Л., 1928. - С. 128.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]