Філологічний аналіз тексту

Осінь тексту» (А. Соколов), «опорні елементи» (В. Одинцов), «значеннєві ядра» (А. Лурия), які, як ми бачимо, підкреслюють роль певних знаків насамперед у семантичній організації тексту.
Ключові слова володіють рядом істотних ознак, які дозволяють диференціювати їх на тлі інших лексичних одиниць. Такими ознаками є:
1) високий ступінь повторюваності даних слів у тексті, частотність їх уживання; так, у вже розглянутому нами оповіданні И. Буніна «В одній знайомій вулиці» це слова із семою 'пам'ять';
2) здатність знака конденсувати, згортати інформацію, виражену цілим текстом, поєднувати «його основний зміст»1; ключові слова в цьому плані уподібнюються «тексту-[185]-примітиву»2 - мінімальні моделі змісту того тексту, ключем до якого вони служать; ця ознака особливо яскраво проявляється в ключових слів у позиції заголовка;
3) співвіднесення двох змістовних рівнів тексту: властиво фактологического й концептуального - і «одержання в результаті цього співвіднесення нетривіального эстетического змісту даного тексту»3.
Ця ознака ключових слів особливо важливий. Високий ступінь повторюваності тих або інших лексичних одиниць, хоча вона безумовно значима, ще не робить їх ключовими в тексті. Так, у будь-якому художньому тексті особливо частотні особисті займенника, назви місць дії, дієслова переміщення й конкретного фізичної дії. Однак далеко не завжди вони є знаками, напрямними читацьке сприйняття й раскрывающими авторські інтенції. Тільки слова (словосполучення), «сопрягающие» два рівні, два «шари» текстової інформації, що розкривають неодномірні, эстетически організовані змісти, можуть бути визнані ключовими одиницями тексту. Звідси такі найважливіші ознаки ключових слів, як їхня обов'язкова багатозначність, семантична осложненность, реалізація в тексті їх парадигматичних, синтагматичних, словотворчих зв'язків.
Ключові слова, повторюючись, можуть зустрічатися в будь-якій частині тексту й не мають фіксованої, жорстко закріпленої в ньому позиції. Дослідники помітили, що вони нерідко концентруються на початку добутку, а також відносно часто функціонують як заголовка. Однак це лише тенденція, що проявляється далеко не завжди. Ключові слова по-різному розподіляються в конкретних текстах, часто не збігаються із заголовком. По-різному (залежно від характеру тексту) вирішується й питання про їхню кількість.
Якщо в невеликих ліричних текстах ключові знаки можуть бути одиничними, те, як правило, у більші по обсязі текстах використовується звичайно група, ряд таких слів. «Ключових знаків у тексті не може бути менш двох»4, - зауважує В.А. Лукин. На його думку, «це пояснюється тим, що значимість... знака визначається в семантичному просторі даного конкретного тексту, отже, у порівнянні з іншими його знаками, крім того, оскільки структура тексту є безліч зв'язків між його ключовими знаками, припущення про одиничність та-[186]-кого знака змушує говорити про відсутність у тексту структури»5.
1 Смирнов А.А. Проблеми психології пам'яті. - М., 1966. - С. 222. [185]
2 Цукровий Л.В. Тексти-Примітиви й закономірності їхнього породження // Людський фактор у мові: Мова й породження мовлення. - М., 1991.
3 Новиков Л.А., Преображенський ЦЮ. Ключові слова й ідейно-етична структура вірша//Мова російської поезії XX в. - М., 1989. - С. 24.
4 Лукин В.А. Художній текст: Основи лінгвістичної теорії й елементи аналізу. - М., 1999. - С. 109. [186]
5 Лукин В. А. Художній текст: Основи лінгвістичної теорії й елементи аналізу. - М., 1999. - С. 109.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]