Філологічний аналіз тексту

Осінь Ключові слова утворять у тексті семантичні комплекси: навколо них групуються синонимичные їм одиниці, слова, асоціативно з ними зв'язані, нарешті, однокорінні слова, повтор яких у тім або іншому контексті, як правило, не випадковий.
Ключові слова базуються на повторі, становлять семантичну домінанту тексту, а також можуть утворювати значимі для його інтерпретації наскрізні опозиції.
Розглянемо докладніше ключові слова епопеї И.С. Шмельова «Сонце мертвих» (1923 р.).
«Сонце мертвих» И.С.Шмельова:
ключові слова в структурі тексту

Жанрове визначення, обране письменником для свого добутку, - епопея - припускає монументальність форми, проблематику загальнонародної значимості, зображення «субстанционных» (Гегель) подій і історичних колізій.
«Сонце мертвих» И.С. Шмельова присвячено подіям Громадянської війни в Криму й позбавлено, на відміну від традиційної епопеї, історичної дистанції й монументальності форми. Оповідання ведеться від першої особи, при цьому ім'я оповідача, як і деталі його долі, залишаються невідомими читачеві. Оповідання позбавлене епічної безпристрасності: воно пронизано прямими оцінками оповідача, включає, наприклад, жагучий^-жагучі-страсні-емоційно-жагучі звертання до різних адресатам, як внутрітекстовим, так і внетекстовым, див., наприклад: Тоді я знайшов тебе, товариш моєї роботи, дубовий пень... Чи чув ти, старий, як домовито- детски ми тлумачили, куди б тебе поставити...1 - И ти, Лондон гордий, хрестом і вогнем зберігай Вестмінстерське своє абатство! Прийде день мрячний - і не довідаєшся себе...
Дія добутку відбувається в також залишається неназваним «біленькому містечку із древньої, від генуэзцев, вежею». Простір епопеї, здавалося би, гранично обмежено: ...це крихітне містечко в моря - це адже тільки цятка на безкрайніх просторах наших, маковинка, піщина... Текст будується як ряд оповідань, що відбивають конкретні враження оповідача, і не має чітко обкресленого сюжету: Не буде кінця... Життя не знає кінців, початків... [187]
Тільки заголовка досить автономних глав виділяють окремі ланки сюжету, указують на кінець, «обрив», вичерпаність тієї або інший наміченої в оповіданні сюжетної лінії, див. наприклад, такі заголовки, як «Гра зі смертю», «Мигдаль поспів», «Кінець Павлина», «Кінець Бубика», «Кінець Тамарки», «Три! кінця». Показова думка А. Амфитеатрова: «Не знаю: чи література "Сонце мертвих"? Тому що більше страшної книги не написано російською мовою. Шмельов... тільки розповідає день за вдень, крок за кроком "епопею" свого кримського, обивательського існування в голодний рік під більшовицьким гнітом; - і... страшно! За людину страшно!»2 На перший погляд, твір Шмельова може сприйматися як серія приватних документальних або напівдокументальних свідчень про життя в Криму людей, захоплених стихією революції й Цивільної війни. Звернемося, однак, до ключових слів тексту.
Найбільш уживаними в тексті «Сонця мертвих» є слова сонце - 96 уживань, умирати і його синоніми! (помирати, гинути) - 117, убивати - 69 і його синоніми (як запропащувати, так і контекстуальні) - 97 смерть - 36, камінь і його похідні - 68; пустеля (порожнеча, пустир) - 53, кров - 49 уживань. Уже перелік найбільш частотних у тексті слів визначає особливості
1 Шмельов И. С. Сонце мертвих. - М., 1991. - С. 35. Надалі всі цитати приводяться по цьому виданню. [187]
2 Цит. по кн.: Кутырина Ю.А. Іван Сергійович Шмельов. - Париж, 1960. - С. 38.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]