Філологічний аналіз тексту

Осінь «печерною дикістю» - це й перемога над «каменем», у зображуваному ж Шмельовим світі всі «дичавіє, рік за роком іде в камінь». Камінь, таким чином, виступає в тексті і як символ здичавіння, занепаду, загибелі моральних початків. Це концептуально значиме слово протиставляється лексичним одиницям «вогонь», «світло».
Ключове слово камінь у тексті послідовно метафоризируется. Одна з метафор пов'язана з образом оповідача й підкреслює непотрібність і безпорадність людини в страшному світі смерті й втрати душі: Я... Хто такий це - я?! Камінь, що валяється під сонцем. З очима, з вухами - камінь.
Слово камінь, як ми бачимо, характеризується семантичної диффузностью, накладенням і взаємодією різних змістів. Уживаючись як символ, воно досягає високого ступеня узагальнення: Звірі, люди - всі однакові, з особами людськими, б'ються, сміються, плачуть. Висмикнуться з каменю - знову в камінь (глава « Праведниця-Подвижниця»). При цьому слово-символ камінь носить амбівалентний характер: камінь у тексті не тільки знак здичавіння, втрати жалю, милосердя й достоїнства, але й знак порятунку. «Камінь» може бути «ясним», «благодатним»: Я вдячно дивлюся на гори, що затяглися жарким серпанком. Вони (виділене И.С.Шмельовим. - Н.Н.) уже там тепер! Благодатний камінь!.. Хоч шестеро життя відбили!
Таким чином, ключове слово камінь має концептуальну значимість і виражає в тексті «Сонця мертвих» різні протипоставлені один одному змісти: твердість і надійність каменю можуть служити антитезою руйнуванню, занепаду, здичавінню, жорстокості й смерті. Однак саме останні змісти домінують в семантичної композиції «епопеї». В одній з її останніх глав з'являється сполучений образ каменю-тьми: об'єднання саме таких компонентів актуалізує в першому з них семи 'морок', 'руйнування', 'здичавіння', при цьому в сусідньому абзаці тексту знову з'являється ключове слово-символ пустеля: Камінь забив Вогонь. Мільйони років стоптаны! Мільярди праці [191] зжерли за один день/ Якими силами це чудо? Силами каменю-тьми. Я це видку, знаю. Синьої Кастели немає: чорна ніч-пустеля...
Ключове слово, як ми бачимо, - це лексична одиниця, різні значення яке одночасно реалізуються в тексті, при цьому в ньому обов'язково актуалізуються і її дериваційні й асоціативні зв'язки.
Особливе місце в семантичній структурі тексту займає ключове слово сонце, винесене в позицію заголовка й включене в оксюморонное сполучення зі словом мертвих. Воно насамперед виступає у своєму прямому значенні, однак для організації тексту більше важливі «збільшення змісту», його семантичні перетворення. Сонце в «епопеї» Шмельова персоніфікується: у метафорах, включающих це ключове слово, регулярно використовуються антропоморфні характеристики (сонце обманює, сміється, пам'ятає й ін.). Сонце, з однієї сторони, джерело світла, тепла й відповідно життю, з іншого боку, воно, як і камінь, безпристрасно дивиться на борошна людей (відзначимо паралель сміх сонця - посмішка каменю).
Рух сонця визначає в «епопеї» відлік часу, див. образ сонця-годинники. Перебіг часу сприймається персонажами «Сонця мертвих» через зміну дня й ночі, через заходи й сходи. Повернення «древнього» Хаосу пов'язане із установленням у світі циклічного часу, втіленням якого і є «сонце».
Сонце зображується в «епопеї» і як божественне око, що дивиться на мир, це символ божественного світла, з ним зв'язуються подання про вищі цінності, втрачених в «печерній» житті: Не можу ще перетворитися в камінь! З дитинства ще звик відшукувати Сонце Правди (виділене И.С.Шмельовим. - Н.Н.). Де Ти, Невідоме? Яка Особа Твоє? (глава «Вовче лігвище»). У світі, що розпадається, де гори й море тільки «екран пекла», сонце залишається єдиним осередком пам'яті
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]