Філологічний аналіз тексту

Осінь про всім колишньому на землі: Придивляється сонце, пам'ятає: Баба-Яга в ступі своєї несеться, пестом поганяє, помелом слід заметає... Сонце всі казки пам'ятає... Убирає в себе. Час' прийде - прочтется (глава «Про Бабу-Ягу»). З образом сонця зв'язано, як ми бачимо, план майбутнього.
Ключове слово сонце, що служить символом світла, в «епопеї» Шмельова здобуває, однак, і протилежні змісти: сонце може втрачати свій традиційний атрибут - золото - Щ характеризуватися метафорами олово, жерсть. Джерело тепла у світі смерті виявляється холодн і порожнім, порівн.: Ну, покажи свої вічка... Сонце! І в них сонце... тільки зовсім інше - холодне й порожнє. Це сонце смерті. Як олов'яна плівка - твої очі, і сонце в них олов'яне, порожнє сонце (глава «Що уби-[192]-вать ходять»,); И от вигляне на мить сонце й виплесне блідою жерстю... воістину - сонце мертвих! Самі далечіні плачуть (глава «Хліб з кров'ю»). Образ «згасаючого» сонця, сонця «уходящего», «идущего до заходу», в останніх главах оповідання пов'язаний з темою смерті, що опанувала здичавілим миром.
Отже, образ сонця в «епопеї» Шмельова, як і образ каменю, амбивалентен. Протиставлення змістів, їм що виражаються, розмежовує два ключових словосполучення, уживаних у тексті: сонце смерті й сонце мертвих (заголовок добутку). «Сонце смерті» - сонце «холодне», «порожнє», «олов'яне», сонце, «, щосміється» над стражданнями людей і предвещающее нових смертей з початком дня, нарешті, це сонце, що «погасає», залишаючи вернувшуюся в Хаос землю; «Сонце мертвих» - божественне око, джерело світла й життя, що зберігає па-. м'яти про збіглим. Не випадково в останній главі добутку оповідач звертається до Символу віри: Весна... Золотими ключами, дощами теплими, у грозах, чи не відімкне вона земні надра, чи не воскресить Мертвих? Чаю Воскресіння мертвих! Я вірю в чудо! Велике Воскресіння - так буде! (глава «Кінець кінців»). Як помітив філософ И. Ільїн, «заголовок "Сонце мертвих" - на вид побутове, кримське, історичне - таїть у собі релігійну глибину: тому що указует на Добродії, живого в небесах, що посилає людям і життя, і смерть, - і на людей, що втратили його й омертвілих в усьому світі»1.
Отже, ключові слова, як ми бачимо, виражають у тексті не тільки змістовну, але й змістовно^-концептуальну й содержательно-подтекстовую інформацію2. Вони відбивають індивідуально-авторське бачення описуваних реалій і явищ і виділяють «субстанционные» категорії. У тексті «Сонця мертвих» ключові слова утворять ряд зв'язаних відносинами обумовленості «опорних» знаків аксиологического (оцінного) характеру, що перетворять побутовий план оповідання й службовців ключем до метафоричного плану добутку: зображуваний Шмельовим мир - мир смерті й найжорстокішого насильства, приближающийся в результаті до «древній печерного» життю, що розпадається й звертається в «порожнечу» і «камінь», при цьому ознаки вмирання, порожнечі й «каменности» поширюються й на душі людей, що відпали від Бога. Неминучість же Божого суду зв'язана в тексті із ключовим образом - символом Сонця.
Для ключових слів художнього тексту часто характерна культурна значимість: ці одиниці пов'язані із традиційними символами, відсилають до міфологічним, біблійним образам, [193] викликають у читача историко- культурні асоціації, створюють у добутку широке межтекстовое «простір». Ця особливість ключових слів яскраво проявляється в «Сонце мертвих», де вони в символічному вживанні пов'язані з міфологемами або актуалізують співвіднесеність із біблійними образами. Так, використання в тексті ключового слова сонце опирається на його символічні значення у Священному
1 Ільїн И. Про тьму й просвітління: Книга художньої критики. Бунін. Ремізів. Шмельов. - М., 1991. - С. 162-163.
2 Див.: Гальперин И. Р. Текст як об'єкт лінгвістичного дослідження. - М., 1981. [193]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]