Філологічний аналіз тексту

Осінь Писанні, у якому делающий всі ясним і відкритим світло сонця служить символом відплати й праведного покарання, щире ж сонце, «щире світло, якого видиме нами сонце служить тільки слабким відблиском, є Вічне Слово, Господь, Христос... Він є Сонце Правди (Малий. IV, 2), щире світло (Іоанн, I, 9)»1. «Заходження» сонця символізує гнів божий і покарання за гріхи, страдага й нещастя. Праведники, відроджені словом Божиим, ніколи воссияют, як сонце. Всі відзначені змісти, пов'язані із символічним уживанням слова сонце в Священному Писанні, значимі для тексту «Сонця мертвих» і актуалізуються в ньому.
Зв'язок з біблійними образами важлива й для характеристики образа автора: сонце у Священному Писанні - стійкий атрибут носія Слова Божого. Оповідач, жагуче обличающий влада «заліза», насильство й омертвляння душі, тим самим зближається з біблійним пророком (див. звертання-пророкування, звертання-інвективи, що пронизують текст).
Уживання ж ключового слова камінь відбиває взаємодія біблійної й слов'янської міфологічної символіки. У Священному Писанні камінь (безсловесний камінь) - алегорія жорстокості серця, а «купи» каменів - символ покарання за гріхи. У слов'янській міфології камінь, один з першоелементів миру, символ «мертвої» природи, а виникнення великих каменів, кам'яних брил також часто пояснюється «скам'янінням» людей, покараних за гріхи. Мотив «скам'яніння», як уже відзначалося, варіюється в тексті «епопеї» Шмельова: у камінь звертаються душі людей, камінь витісняє живий простір.
Ключові слова можуть відсилати й до текстів літературних творів. Так, можливо, що образ сонця в Шмельова співвідноситься з мотивами й образами прози Достоєвського, що вплинув на письменника. Образ сонця, зв'язаний у добутках Ф.М.Достоєвського з мотивом причетності до світобудови, одночасно взаємодіє з мотивом смерті. У повісті «Лагідна», наприклад, сонце, що «живить всесвіт», безпристрасно висвітлює трагедію героя й сприймається їм як «мрець» - «образ сонця розсовує рамки оповідання до [194] всесвітніх масштабів»2: Говорять, сонце живить всесвіт. Зійде сонце й - подивитеся на нього, хіба воно не мрець?..3 «Рефлекси» цього контексту помітні в «епопеї» Шмельова. Ключові слова, таким чином, включають «Сонце мертвих» в діалог з іншими добутками, актуалізують алюзії й ремінісценції.
Ключові слова в тексті «Сонця мертвих» виділені повторами різних типів: лексичними, синонімічними, морфемними, синтаксичними. У раді глав інтенсивність повторів настільки висока, що на їхній основі виникають частки лейтмотиви окремих композиційних частин добутку (див., наприклад, глави «Пустеля», «Що вбивати ходять»). Ключові слова в «епопеї» Шмельова в ряді випадків виділяються автором і графічно. Вони послідовно займають сильні позиції тексту (заголовок добутку, назви окремих глав, їхній початок або кінець). Різні способи виділення ключових слів у тексті в їхній взаємодії концентрують увага читача на його наскрізних образах і знаках, важливих для розуміння «епопеї».

Питання й завдання

1. Прочитайте оповідання И.А.Буніна «Каплиця», що входить у збірник «Темні алеї».
2. Визначите основні опозиції мовних засобів, що організують текст. Які змісти у його семантичній структурі протипоставлені?
3. «Інтерпретація тексту - це деяка гіпотеза, що ми перевіряємо на здатність пояснити максимум елементів тексту»4, - помітила відомий французький
1 Біблійна енциклопедія. - М., 1991. - Т. 2. - С. 170.
2 Клейман Р.Я. Всесвіт і людина в художньому світі Достоєвського , Достоєвський: Матеріали й дослідження. - Л., 1978. - С. 27. [194]
3 Достоєвський Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. - М., 1982. - Т. 24. - С. 35.
4 Компаньйон А. Демон теорії. - М., 2001. - С. 110. [195]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]