Філологічний аналіз тексту

Осінь філолог А. Компаньйон. Виділите ключові слова оповідання «Каплиця», покажіть їхній зв'язок. Аргументуйте свій вибір.
4. Проаналізуйте семантику ключових слів. Покажіть їхню багатозначність. Визначите, які символічні змісти вони виражають.
5. Проаналізуйте співвіднесеність ключових слів оповідання «Каплиця» із сильними позиціями тексту (заголовок, початок оповідання, його кінець). Якими способами виділяються ключові слова в тексті оповідання?
6. Чи зв'язані, з вашого погляду, ключові слова оповідання «Каплиця» зі словами, винесеними в заголовок циклу - «Темні алеї»?

Власне ім'я в художньому тексті
У дослідженнях, присвячених художньої мовлення, постійно відзначаються величезні експресивні можливості й конструктивна роль власних імен в тексті. Антропоніми й топоніми беруть участь у створенні образів героїв літературного добутку, розгортанні його основних тим і мотивів, формуванні художнього часу й простору, передають не [195] тільки змістовно- фактичну, але й подтекстовую інформацію, сприяють розкриттю ідейно- эстетического змісту тексту, часто виявляючи його сховані змісти.
«Входячи в художній текст семантично недостатнім власне ім'я виходить із нього семантично збагаченим і виступає як сигнал, збудливий великий комплекс певних асоціативних значень»1. В- перших, власне ім'я вказує на соціальний статус персонажа, його національну приналежність і, крім того, володіє певним историко- культурним ореолом; по-друге, у виборі того або іншого ім'я персонажа, в обліку його етимології завжди проявляється авторська модальність (порівн., наприклад, імена героїнь роману И.А. Гончарова «Обрив» - Віра й Марфинька); по-третє, імена персонажів можуть визначати форми їхнього поводження в тексті1 (так, ім'я Масловой у романі Л.Н. Товстого «Воскресіння» - Катюша > Катерина ('вічно чиста') - пророкує відродження душі героїні); по-четверте, характер уживання антропоніма в тексті відбиває певну точку зору (оповідача або іншого персонажа) і служить її сигналом, а зміна ім'я героя звичайно пов'язана з розвитком сюжету; у тексті, нарешті, можуть актуалізуватися символічні змісти антропоніма й окремих компонентів ім'я або прізвища (так, у контексті цілого виявляється значимим перший компонент прізвища Карамазовы (кара - 'чорний'): у романі Ф.М. Достоєвського він асоціативно вказує на темні страсті в душах героїв).
Власні імена в їхній взаємодії утворять ономастичне простір тексту, аналіз якого дозволяє виявити зв'язки й відносини, існуючі між різними персонажами добутки в їхньому динаміку, розкрити особливості його художнього миру. Так, імена героїв драми М.Ю. Лермонтова «Маскарад» виявляються антропонимическими масками, які «характеризуються загальними ознаками масок романтичного гротеску. Це... облудні маски-личини»2. В ономастичному (антропонимическом) просторі тексту імена персонажів зближаються або, навпроти, вступають в опозиції. Наприклад, у вже згадуваної драмі «Маскарад» імена князя Звездича й баронеси Штраль виявляють подібність внутрішньої форми (зірка - Strahl - 'промінь') і зближаються на основі загального семантичного компонента «світло», крім того, вони протиставляються іншим іменам як «чужі з погляду мови»3.
Власне ім'я в структурі тексту, з одного боку, стійко, з інший, - повторюючись, семантично перетвориться, про-[196]-гащаясь на всім просторі
1 Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. - М., 1988. - С. 106.
2 Пеньковский А.Б. Ніна. Культурний міф золотого століття російської літератури в лінгвістичному висвітленні. - М., 1999. - С. 33.
3 Там же. - С. 42. [196]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]