Філологічний аналіз тексту

Осінь тексту «збільшеннями змісту». Семантично ускладнене власне ім'я бере участь у створенні не тільки связности, але й значеннєвої багатомірності художнього тексту. Воно служить одним з найважливіших засобів втілення авторського задуму й концентрує в собі значний обсяг інформації. «Кожне ім'я, назване в добутку, є вже позначення, що грає всіма фарбами, на які тільки воно здатно»1. Ім'я персонажа виступає як одна із ключових одиниць художнього тексту, як найважливіший знак, що, поряд із заголовком, актуалізується в міру прочитання добутку. Це особливо яскраво проявляється в тих випадках, коли воно займає позицію заголовка й тим самим привертає увагу читача до називаному їм персонажеві, особливо виділяє його в художньому світі добутку («Євгеній Онєгін», «Некрапка Незванова», «Ганна Каренина», «Рудин», «Іванов» і ін.).
Філологічний аналіз художнього тексту, у якому, як правило, не буває «немовців», «незначних» імен (Ю. Тынянов), вимагає особливої уваги до антропонимическому простору тексту, насамперед до імен головних героїв у їх співвідношенні або протиставленні. Для розуміння тексту важливо враховувати етимологію власного ім'я, його форму, співвіднесеність із іншими іменами, аллюзийность (згадаємо, наприклад, оповідання И.С. Тургенєва «Степовий король Лір» або оповідання И.А. Буніна «Антигонів»), місце ім'я в номинационном ряду персонажа як системі всіх його номінацій, нарешті, зв'язок його з образними характеристиками героя, а також з наскрізними образами тексту в цілому. Розгляд власних імен у тексті служить часто ключем до його інтерпретації або дозволяє глибше зрозуміти систему його образів, особливості композиції.
Звернемося до роману И.А. Гончарова «Обломів».

Роман И.А.Гончарова «Обломів»: система власних імен

И.А. Гончарів належить до тих письменникам, для яких принципово важливий вибір ім'я героя, що служить одним із ключових слів тексту й выражающего звичайно символічні змісти. У прозі Гончарова власні імена послідовно виступають як важливе характерологическое засіб, включаються в систему зіставлень і протиставлень, що організують художній текст на різних його рівнях, служать ключем до підтексту добутку, виділяють його міфологічний, фольклорний і ін. плани. Ці особливості стилю письменника яскраво виявилися в романі «Обломів». [197]
У тексті роману протиставляються дві групи власних імен: 1) широко розповсюджені імена й прізвища зі стертою внутрішньою формою, що представляють собою, по визначенню самого автора, тільки «глухе отзвучие», порівн.: Його багато називали Іваном Иванычем, інші - Іваном Васильовичем, треті - Іваном Михайловичем. Прізвище його називали теж по-різному: одні говорили, що він Іванов, інші кликали Васильєвим або Андрєєвим, треті думали, що він Алексєєв... Весь цей Алексєєв, Васильєв, Андрєєв або як хочете їсти якийсь неповний, безособовий натяк на людську масу, глухе отзвучие, неясний її відблиск2, і 2) «значущі» імена і прізвища, умотивованість яких оголюється в тексті: так, прізвище Махів співвідноситься із фразеологізмом «махнути на все рукою» і зближається з дієсловом «підмахнути»; прізвище Затертий мотивується дієсловом «затерти» у значенні «зам'яти справа», а прізвище Вытягушин - дієсловом «витягати» у значенні «оббирати». «Мовці» прізвища чиновників, таким чином, безпосередньо характеризують їх діяльність. У цю же групу входить прізвище Тарантьев, що мотивується діалектним дієсловом «тарантить» ('говорити жваво, жваво, незабаром, квапливо,
1 Тынянов Ю.Н. Архаисты й новатори. - Л., 1929. - С. 17. [197]
2 Гончарів И.А. Собр. соч.: В 8 т. - М., 1953. - Т. 4. - С. 32-33. Всі цитати надалі приводяться по цьому виданню.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]