Філологічний аналіз тексту

Осінь символі кола), порівн.:

И бачиться йому більшою темною, освітленою сальною свічкою вітальня в батьківському будинку, що сидить за круглим столом покійна мати і її гості... Сьогодення й минуле злилися й перемішалися.
Мариться йому, що він досяг тієї обітованої землі, де течуть ріки меду й молока, де їдять незароблений хліб, ходять у золоті й у сріблі...

У фіналі роману в прізвищі героя особливо виділяється, як ми бачимо, зміст 'крутий', у той же час значимими виявляються й змісти, пов'язані з дієсловом ламати {обламати): в «забутому куточку», далекому руху, боротьби й життя, Обломів зупиняє час, переборює його, однак знайдений «ідеал» спокою «обламує крила» його душі, занурює його в сон, порівн.: У тебе були крила, так ти відв'язав їх; Зарито, задавлений він [розум] усякої дрянью й заснув у ледарстві. Індивідуальне існування героя, « лінійного часу, щообламало» плин, і вернулись в час циклічне, виявляється «труною», «могилою» особистості, див. авторські метафори й порівняння: ...Він тихо й поступово укладається в простий і широкий труна... свого існування, зроблена власними руками, як старці пустельні, які, отворотясь від життя, копають собі могилу.
У той же час ім'я героя - Ілля - указує не тільки на «вічне повторення». Воно виявляє фольклорно-міфологічний план роману. Це ім'я, з'єднуючи Обломова с миром його предків, зближає його образ і з образом билинного богатиря Іллі Муромця, подвиги якого після чудесного зцілення перемінили неміч героя і його тридцятирічне «сидіння» у хаті, а також з образом Іллі-Пророка. Ім'я Обломова виявляється амбівалентним: воно несе в собі вказівка й на тривалу статику («нерухливий» спокій), і на можливість її подолання, знаходження [201] рятівного «вогню». Ця можливість залишається нереалізованої в долі героя: В життя моєї адже ніколи не загорялося ніякого, ні рятівного, ні руйнівного, вогню... Илия не зрозумів цього життя, або вона ні на що не годиться, а кращого я нічого не знав...
Антипод Обломова - Андрій Іванович Штольц1. Контрастними виявляються у тексті і їхні імена й прізвища. Протиставлення це, однак, носить особливий характер: в опозицію вступають не самі власні імена, а породжувані ними змісти, причому змісти, виража_ безпосередньо ім'ям і прізвищем Штольца, зіставляються зі змістами, тільки зв'язуються асоціативно з образом Обломова. «Дитячості», «недовтіленості», «округлості» Обломова протиставляється «мужність» Штольца (Андрій - у пров. з ін.-гречок. - 'мужній, хоробрий' - 'чоловік, чоловік'); з лагідністю, м'якістю, «природним золотом» серця головного героя зіставляється гордість (від нем. stolz - 'гордий') діяльної людини й] раціоналіста.
Гордість Штольца має в романі різні прояви: від «упевненості в собі» і усвідомлення власної сили волі до «економії сил душі» і деякої «пихатості». Німецьке ж прізвище героя, протиставлюване російського прізвища Обломів, уводить у текст роману опозицію двох мирів: «свого» (російського, патріархального) і «чужого». Одночасно для художнього простору роману виявляється значимим і зіставлення двох топонімів - назв сіл Обломова й Штольца: Обломовка й Верхлево. «Уламку Едему», Обломовке, пов'язаної з образом кола й відповідно пануванням статики, у тексті протистоїть Верхлево. У цьому назві вгадуються можливі мотивуючі слова: верх як знак вертикалі й верхлявый ('рухливий', тобто нарушающий нерухомість, одноманітність замкнутого
1 Уже сучасники Гончарова відзначили переклик роману «Обломів» і «Фауста» Ґете. Зв'язок цих текстів виявляється, зокрема, у тім, що Штольц сполучає ознаки Фауста й Мефистофеля. Обломів же послідовно виступає як « анти-фауст».
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]