Філологічний аналіз тексту

Осінь концептуально значимих власних імен і ін.).
Розглянемо більш докладно виділені нами аспекти й елементи художнього тексту, значимі для його інтерпретації, і звернемося до розгляду конкретних літературних творів.

Питання й завдання

1. Прочитайте роботу М.М. Бахтина «Проблема змісту матеріалу й форми в словесному добутку»1. Які завдання эстетического аналізу літературного твору в їй ставляться?
2. Прочитайте одностишие В.Вишневського «Як обтяжливо залежати від дзвінка...». Можна чи вважати цей моностих художнім текстом? Аргументуйте свою відповідь. [23]
3. Познайомтеся з роботами, присвяченими аналізу оповідання И.А. Буніна «Легеня подих»:
Виготський Л.С. «Легкий подих» // Виготський Л.С. Психологія мистецтва. - М., 1986 (або ін. изд.);
Жолковский А.К. «Легкий подих» Буніна - Виготського сімдесят років через // Блукаючі сни. - М., 1994;
Максимов Л.Ю. Про методику філологічного аналізу художнього твору (на матеріалі оповідання И.А. Буніна «Легкий подих») // Російська мова в школі. - 1993. - № 6.
Зіставте пропоновані інтерпретації оповідання. Які підходи до аналізу тексту представлені в цих роботах? Які прийоми аналізу в них використовуються? Які рівні тексту служать у цих роботах об'єктом філологічного аналізу? [24]
1 Там же. - С. 14-18. [23]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]