Філологічний аналіз тексту

Осінь І всі їх відімкну...1 (Запалює свічі
і відмикає скрині)

Ремарки Пушкіна не містять ні тропів, ні засобів вираження авторської оцінки, однак у його драматичних добутках ремарка вперше втрачає «безличностность», нейтральність і стереотипність. Слова, у неї вхідні, як і інші язикові засоби, одержують у тексті образні збільшення, нові значеннєві «обертони»; ремарка стає формою втілення художнього образа, значимого для побудови всього тексту або його фрагмента. Так, у драмі «Русалка» (сцена «Дніпро, ніч») монолог князя «Знайомі, сумні місця!..» переривається авторською ремаркою: Іде до дерев, листи сиплються, - і завершується ремаркою: Входить старий, у лахміттях і напівголий. листи, Що Обсипають, у першій ремарці - конкретна предметна деталь, пов'язана із зображуваною ситуацією, і одночасно образ, цим-[208]-волизирующий нещадну владу часу й втрачене минуле. Образ цей одержує подальший розвиток у тексті й доповнюється образною паралеллю «минуле - попіл»:
Що це значить? Листи,
Зблякши, раптом свернулися й із шумом
Посипалися, як попіл, на мене.

Ремарка, збагачена образними збільшеннями, виявляється багато в чому аналогічної слову в ліричному тексті й підкоряється закономірностям його уживання. У той же час у силу своєї особливої позиції в добутку експозиційна номінативна ремарка, що бере участь у варіюванні образів, припускає обов'язкове повернення до неї, вона вимагає поступового розкриття свого значення в міру читання сцени (дії) і послідовно нарощує свій зміст. Ремарка здобуває полисемантичность і виступає як один зі членів образної парадигми тексту. У ремарці варіація образа завжди згорнута: вона «може проривати основну тканину оповідання тільки сплесками натяків»2, однак подібне її використання перетворює ремарку із чисто службового елемента драматичного тексту в компонент динамічної системи образів. Новаторство А.С. Пушкіна в цій сфері істотно збагатило функції ремарок і розширило їх виразні можливості. Уперше в російської драматургії ремарки здобувають двунаправленность: вони спрямовані не тільки на акторів, глядача (читача); але й на сам текст.
Значимим для драми є й кількість ремарок, що супроводжують монологи і репліки персонажів. Так, у трагедії «Борис Годунов» найбільше число ремарок пов'язане з образом Самозванця, у той час як монологи й репліки Бориса Годунова оформляються мінімальною їхньою кількістю. Ремарки, що вводять репліки Самозванця або вказують на його дії, різноманітні по їхньому лексичному наповненню, виділяють різних адресатів мовлення або відзначають факт самоадресації, підкреслюють швидку зміну емоцій героя. Така концентрація ремарок, що вводять або супровідне мовлення Самозванця, показує, що для розкриття внутрішнього миру саме цього персонажа драми потрібно «голос» автора. Драматичний текст у цьому випадку зближається з текстом епічним. Співвідношення динамічних ремарок в одному і тім же тексті може служити засобом схованого протиставлення образів персонажів. Так, велика кількість ремарок, що характеризують поводження Лаури в «маленької трагедії» «Кам'яний гість», контрастує з їхньою одиничністю в сценах, де діє Дону Ганна. [209]
Перетворення сценічних вказівок у систему ремарок у драмах Пушкіна
1 Пушкін А. С. Собр. соч.: В 10 т. - М., 1960. - Т. 4. - С. 360-361. Надалі всі цитати приводяться по цьому виданню. [208]
2 Виноградов В.В. Стиль Пушкіна. - М., 1991. - С. 452. [209]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]