Філологічний аналіз тексту

Осінь
Шум. Входить юрба чиновників зі стосами паперів, які вони від тісноти тримають над головами й у такий спосіб обступають Варравина...
Г е р ц (складаючи йому паперу). Самонайпотрібніші.
Ш е р ц (також складаючи йому паперу). Самонайпотрібніші, ваше превосходительство.
У с е ч и н о в н и к і (разом насипаються з паперами)... Самонайпотрібніші.
Ш м е р ц (вивертається з канцелярії й звалює на Варравина целую стос). Самонайпотрібніші, ваше превосходительство!..
У а р р а в и н. Ай!! (Зникає під паперами...)'1

Директивна функція ремарки в результаті доповнюється функцією властиво експресивної, а сценічна вказівка служить образним компонентом цілісного тексту п'єси, при цьому розмивається границя між ремарками як «другорядним текстом» (Р. Ингарден) і текстом основним.
Еволюція ремарок яскраво виявилася в драматургії А.П. Чехова. «Ремарка в чеховському театрі виявляється поліфункціональною: вона вказує на розбіжність вимовленого й невимовленого слова; вона знак того, що значення слів, що вимовляються, не дорівнює змісту й значенню сцени як такий; вона, нарешті, створює знамените "підводний плин"»2. [211]
Розвиток драматургії характеризується всі зростаючою роллю ремарок в побудові тексту. В XX в. збільшується обсяг ремарки, ускладнюються її функції, в ремарках починають активно використовуватися повтори, новотвори й тропи різних типів. «В умовах бурхливого розвитку театральних форм сценічні вказівки трансформують театр зсередини»3: у драмі підсилюється, з одного боку, тенденція до эпизации тексту, з іншого боку, до його лиризации, що знаходить висвітлення в структурі ремарок. Показова в цьому плані драматургія Л. Андрєєва, що неодноразово відзначав значимість ремарок для інтерпретації своїх п'єс, див., наприклад, його зауваження про драму «Океан»: «Те, що я хотів вкласти в цю п'єсу, я с н про і з л и р и ч е с к и х р е м а р о до»4. У ремарках Андрєєва, з одного боку, помітно підсилюється ліричний початок, з іншого боку, вони можуть містити елементи оповідання, при цьому порушуються сформовані норми функціонування ремарок у структурі драматичного тексту. В «Анатэме», наприклад, ремарки відновлюють сюжетні лакуни, трансформуючи текст п'єси в текст синтетичного типу, а теперішнє сценічне доповнюється формами минулого часу: Всю ніч і частину наступного дня Давид Лейзер ховався в занедбаній каменоломні, куди привів його Анатэма... До вечора ж, за порадою Анатэмы, вони вийшли на більшу дорогу й направили свій шлях до сходу...
У трагедії «Океан» саме ремарки визначають друге, «внутрішнє», дія драми й переростають у розгорнуті ліричні описи, насичені тропами. Ремарки-Описи при це сполучаються з ремарками оповідального характеру. Об'ємна ремарка-оповідання в драмі «Океан» включає навіть глаголь мовлення, які вводять репліки персонажів, наприклад:

Хаггарт регоче:
- От ти й сказав смішне... До тебе йду я, батько-океан! І далекий відповідає голос, сумний і важливий:
- Про Хаггарт, милий мій Хаггарт...

У результаті розмиваються границі між прозою й драмою - і драматичне добуток максимально наближається до прозаїчного. Така побудова ремарок
1 Сухово-Кобылин А.В. Трилогія. - М., 1959. - С. 193-194.
2 Ищук-Фадеееа Н.И. Ремарка як знак театральної системи: До постановки проблеми //Драма й театр. - Твер, 2001. - Вып. 2. - С. 13. [211]
3 Пави П. Словник театру. - М., 1991. - С. 394.
4 Андрєєв Л.Н. Драматичні добутки: В 2 т. - Л., 1980. - Т. 1. - С. 521. [212]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]