Філологічний аналіз тексту

Осінь робить їхнім обов'язковим компонентом тексту й припускає їх уважне прочитання.
У ремарках п'єс Л. Андрєєва порушуються й інші норми й побудови. У них, наприклад, регулярно використовуються не тільки тропи, але й оцінні слова, прямо выражающие авторську позицію, і засобу суб'єктивної модальності, порівн.: На сцені одна з кімнат калбуховского проклятого будинку: порожня, брудна, мер-[212]-зкая...; А с чистої половини... глухо доноситься вереск декількох гармонік, уривки пісень і безперервний дробовий стукіт каблуків. Очевидно, там танцюють, але тупіт настільки безперервний, незрозумілий у своїй безперервності, що поступово починає здаватися чимсь загрозливим, лиховісним, небезпечним. Або хата зараз розвалиться, або це не танцюють, а роблять щось інше... Може бути, убивають або зараз б'ють кого- те... («Каїнова печатка»).
У драматургії Л. Андрєєва стає домінуючий принцип послідовної кореляції ремарок з основним текстом п'єси, що сходить до трагедіям А.С. Пушкіна. Повторювані образи поєднують ремарки й репліки персонажів. Ці повтори можуть концентруватися в одній драмі або охоплювати цикл п'єс і, ширше, вся творчість письменника. Так, у ремарках більшості п'єс повторюються образи, пов'язані з мотивом замкнутого простору, насамперед образ стіни, наскрізний і для прозаїчних добутків Л. Андрєєва. Стійкий характер носять «світлові» і «колірні» ремарки. У них повторюються мовні засоби, що створюють образ сір, імлистого, мутного, і використовується контраст мороку і світла, див., наприклад: Усе більше світлішає за вікном, і усе темніше в кімнаті («Катерина Іванівна»); Невизначене, коливне, миготливе, похмуре світло («Життя людини»); Мутне повітря світле й нерухливий. Чітко видна... тільки чавунні ґрати; за нею... імлистий провал, безформне щось («Собачий вальс»); ...Ллється рівне, слабке світло - іон так само сірий, одноманітний, одноколірний, прозорий («Життя людини»). Ряд «панпсихических» драм зближає образ трагічного або безглуздо-гротескного танцю («Катерина Іванівна», «Каїнова печатка», «Собачий вальс»).
Повторювані ремарки можуть служити лейтмотивом тексту. У драмі «Каїнова печатка» («Не убий») це, наприклад, ремарки, що розвивають образ тупоту, порівн.: Тупіт танцюючих; У хаті все той же безперервний і лиховісний тупіт; У хаті все той же безперервний і лиховісний тупіт танцюючих1. Лейтмотивом драми «Катерина Іванівна» служить повторюваний у ремарках образ танцю-польоту. По визначенню автора, героїня - «танцююча жінка»: ...вона прийшла танцювати в те життя, в яке ніхто не танцює, зате всі штовхаються й діють ліктями»2.
Таким чином, принцип лейтмотиву поширюється в XX в. не тільки на прозаїчний текст, де цей прийом «оголюється», але й на текст драматичний, причому лейтмотивное побудова охоплює в ньому не тільки монологи й діалоги, але й ремарки. У драмі М.А. Булгакова «Біг», наприклад, ремарки до кожної дії розвивають образ сну й образ тьми, порівн., наприклад, фінальні ремарки сцен-«снів»: Тьма з'їдає монастир. Сон перший конча-[213]-ется; Тьма. Сон кінчається; Сон раптом розвалюється; Тьма. Настає тиша, і тече новий сон3.
У драматургії XX в. ремарки усе більш яскраво й послідовно виражають суб'єктивне авторське відношення до зображуваного. У той час як у прозі розширюються «права» персонажа й зростає роль засобів, що передають його крапку зору, що приводить до інтенсивного розвитку невласно^-авторського оповідання й сказовых форм, у драмі, навпроти, заглиблюються тенденції до эпизации і лиризации. У зв'язку із цим різко збільшується обсяг ремарок, у них
1 Андрєєв Л.Н. Драматичні добутки: В 2 т. - Л., 1980. -Т. 1. - С. 522.
2 Там же. - Т. 2. - С. 503. [213]
3 Булгаков М. П'єси. - М., 1986. - С. 164.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]