Філологічний аналіз тексту

Осінь послідовно використовуються оцінні засоби, засоби вираження суб'єктивної модальності, авторський^-авторські-індивідуально-авторські тропи. Порушення сформованих норм побудови ремарок у драматургії XX в. приводить до того, що вони трансформуються в описові або оповідальні контексти різних типів. Показовий у цьому плані портрет генерала Хлудова в драмі М.А. Булгакова «Біг», представлений в ремарці до «Сну другому». Це великий по обсязі описовий контекст, для якого характерна концентрація повторів образних засобів і засобів експресивного синтаксису, при цьому портретний опис носить і явно аллюзивный характер, ремарка тим самим стає засобом прояву интертекстуальных зв'язків: Людина цей особою біла, як кістка, волосся в нього чорні, причесані на вічний неразрушимый офіцерський проділ. Хлудов кирпатий, як Павло, голений, як актор, здається моложе всіх навколишніх, але ока в нього старі. На ньому солдатська шинель, підперезаний він ременем... не те жіночий-жіночу-жіноче-жіноча-по^-жіночі, не те як поміщики підв'язували шлафрок.
Ремарка відбиває авторський голос «за кадром»: Він хворий чимсь, ця людина, весь хворий, від голови до ніг. Він морщиться, смикається, любить міняти інтонації. Задає самому собі питання й любить сам же на них відповідати. Коли хоче зобразити посмішку, скалиться. Він збуджує страх. Він хворий - Роман Валеріанович1.
Ремарка, як бачимо, виступає тут як своєрідний «текст у тексті» і служить способом вираження авторської позиції.
Отже, ремарки поступово здобувають багатофункціональний характер. Вони містять вказівки для режисера (і акторів) і становлять «механізм зчеплення між текстом і сценою, між ситуацією, можливим референтом і текстом п'єси, між драматургією й уявлюваним соціальним миром епохи»2. У той же час вони виступають як органічний компонент художнього тексту й із часом беруть активну участь у розгортанні його образів і встановленні межтекстовых зв'язків добутку, у вираженні авторської точки зору. [214]
Розглянемо більш докладно функціонування ремарок на матеріалі однієї драми - п'єси А.Вампилова «Качине полювання».

Функції ремарок у п'єсі А.Вампилова «Качине полювання»

«Драматургічний текст, - помітив П. Пави, - це хиткі піски, на поверхні яких періодично й по-різному локалізуються сигнали, напрямні сприйняття, і сигнали, що підтримують невизначеність або двозначність»3. До таких сигналів у п'єсі А. Вампилова ставляться насамперед ремарки, які носять розгорнутий характер і становлять основну частину паратекста драми (паратекст - допоміжний текст, що супроводжує діалоги й монологи персонажів і традиційно, що включає список, що діють осіб, опису декорацій, тимчасові й просторові вказівки й ін.).
Авторські ремарки в п'єсі Вампилова організують сценічну дію й визначають основний принцип її побудови - сполучення в її структурі двох темпоральных (тимчасових) планів: сьогодення героя і його минулого. В основі композиції драми - переходи від одного плану до іншого. Сьогодення ( відрізки, щовідтворяться в сценічній дії, одного дня з життя Зилова) доповнюється ретроспективними сценами - спогадами героя, див., наприклад, наступні ремарки: Починається його перший спогад4; Спогад друге;
1 Там же - С. 136.
2 Пави П. Словник театру. - М, 1991. - С. 394. [214]
3 Пави П. Словник театру. - М., 1991. - С. 369.
4 Вампилов А. Прощання в червні. - М., 1977. - С. 147. Надалі всі цитати приводяться по цьому виданню. [215]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]