Філологічний аналіз тексту

Осінь Починається спогад третє (виділений А.В. Вампиловым. - Н.Н.).
У п'єсі використаний парадоксальний прийом: спогаду героя репрезентируются в діалогах персонажів, але в сутності являють собою внутрішній монолог Зилова, що послідовно драматизується. Для драми «Качине полювання», таким чином, характерна ретроспективна композиція, що одержала широке поширення у світовій драматургії з 1930-х років під впливом кінематографа. Спогаду «оживають» у пам'яті героя й реалізуються в сценічній дії, при цьому план минулого домінує в художньому часу п'єси, а герой з'являється у двох іпостасях: як суб'єкт спогадів (і відповідно як своєрідний аналог автора) і як діюча особа, сприймане й глядачем, і самим що згадує Зиловым «з боку». Ремарки, фіксуючий перехід від одного тимчасового плану до іншого, служать, як ми бачимо, способом створення эстетического ефекту відчуження й сигналом подвійності особистості головного героя. Основною проблемою п'єси, є проблема самоідентифікації центрального персонажа. [215]
Перехід від минулого до сьогодення (і навпаки) одночасно виділяється зміною обстановочних «світлових» ремарок, що фіксують вимикання або включення на сцені світла. Порівн.: Світло на сцені гасне, пересунеться коло, і сцена висвітлюється. Починається його перший спогад... Світло гасне, коло в темряві повертається, і знову запалюється світло. Триває перший спогад Зилова...
Послідовна фіксація переходу від світла до тьми носить структуроутворюючий і одночасно символічний характер; герой у внутрішньому світі тексту постійно перебуває на границі між світлом і мороком. Це прикордонне положення, що підкреслюється повторюваними в тексті ремарками, - знак ситуації вибору, що повинен зробити Зилов, і в той же час знак його роздвоєності, перебування особистості на рубежі двох мирів. «Обстановочні» сценічні вказівки служать у результаті одним з найважливіших компонентів образної системи тексту в цілому.
Світлові контрасти доповнюються контрастами звуковими, «музичними»: ремарки послідовно фіксують не тільки переходи від світла до темряви, але й перехід від жалобної музики до музики бадьорої або розв'язної (і навпаки) див., наприклад: Бадьора музика раптово перетворюється в жалобну; Жалобна мелодія, яка раптово обривається й після секундної паузи переміняється своїм розв'язним варіантом.
Для паратекста, таким чином, характерні наскрізна опозиція жалобний - бадьорий (веселий) і пов'язані з нею семантичні протиставлення: «смерть - життя», «трагедія - веселість», «глибина - розв'язність». У той же час ремарки підкреслюють єдність мелодії, що виступає в драмі в різних ритмічних варіантах, причому амбивалентность її сприйняття зв'язана знову ж з образом головного героя п'єси - Віктора Зилова. Гра, пропонована в п'єсі «Качине полювання», виявляється близької до карнавального: з одного боку, сміх нерозривно пов'язаний з «серйозними» категоріями, з іншого боку, вони піддаються пародіюванню й зниженню.
Авторські ремарки визначають і перехід від теперішнього сценічного до «баченням» героя, до сцен, породженим його уявою. Реальне в результаті сполучається з ірреальним. Сцени-«бачення» повторюються в драмі, образуя композиційне кільце, ремарки при цьому вказують на характер їхньої тональності. Порівн.:

Дія I
На площадці, освітленої яскравим прожек- тором, зараз виникнуть особи й разгово- ры, викликані уявою Зилова. ДО моменту [216] їхньої появи жалобна музика дивним образом перетворює у бадьору, легковажну... Поводження осіб, їхні розмови в цій сцені повинні
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]