Філологічний аналіз тексту

Осінь виглядати пародійно, шутовски, але без похмурої іронії.
Дія III
Поводження осіб і розмови, знову виниклі в уяві Зилова, на цей раз повинні виглядати без блазенства й пре-[216]-збільшення, як у його воспоми- наниях, тобто так, ніби все це трапилося насправді.

Можливості драми, таким чином, розширюються: сценічна дія виявляється здатним передати не тільки спогаду героя, але і його подання. Внутрішнє життя персонажа реалізується в сценічних епізодах, місце дії у відомій мері дематеріалізується, театральний монтаж представляє біографію героя як ланцюг окремих, «розірваних» фрагментів, що доповнюються його спогадами й «баченнями». Об'єктом театралізації в «Качиному полюванні» відповідно служать не тільки події життя Зилова, але й сфера його свідомості, його спогади й мрії. У свою чергу, «реальність», що відтвориться в драмі, також театралізована: у гру залучений майже кожний персонаж п'єси, що знову ж підкреслюється авторськими ремарками (див. про цьому далі). У результаті розмиваються границі між реальним і мнимим, дійсним і ілюзорним, сьогоденням і помилковим. Зыбкость цих границь, відзначена в ремарках, характерна, по-перше, для основної сценічної дії й, отже, для внутрішнього миру тексту; в- других, для сфери свідомості героя, що, як ми вже відзначали, також служать об'єктом театралізації. У центрі уваги виявляється не цілісний образ миру, а сам процес створення цього ще не завершеного образа, а герой наділяється ознаками невизначеності й интерсубъективности. Така побудова тексту драми вимагає активізації сприйняття читача (глядача).
Авторські ремарки в «Качиному полюванні» детально характеризують персонажів, насамперед головного героя п'єси. Вони будуються як минитексты - опису, які мають самостійну эстетическую значимість і прямо відбивають авторську позицію, див., наприклад:

Зилову біля тридцяти років, він досить високий, міцного додавання; у його ході, жестах, манері говорити багато волі, що відбуває від упевненості у своєї фізичної повноцінності. У той же час і в ході, і в жестах, і в розмові в нього протягають якісь недбалість і нудьга, походження яких неможливо визначити з першого погляду.

В описі Зилова знову підкреслюється, як ми бачимо, внутрішня суперечливість героя. У той же час ремарки зближають його з іншими персонажами п'єси, наприклад з офіціантом Дмитриком. Порівн.: Це ровесник Зилова й Саяпина, високий, спортивного виду хлопець... «Офіціант і Зилов як що б роздвоївся на наших гла- [217]-зах одна людина. Дві сторони однієї душі... Тільки Офіціант і Зилов пов'язані з качиним полюванням. Зовні - вони чи не близнюки. І тем разючіше пропасти між різними внутрішніми, станами того й іншого»1.
Отже, ремарки в драмі Вампилова послідовно встановлюють зв'язку між образами різних персонажів і в той же час мають видільну силу. Їх характерологическая функція взаємодіє при цьому з композиційної: ремарки співвідносять образи героїв п'єси, зближаючи їх або протиставляючи один одному. Ці ремарки «неможливо зіграти й одночасно неможливо не грати»2. Паратекст (допоміжний, службовий текст) виявляється в драмі таким же значимим, як і; її основний текст.
Ремарки виявляють подібність різних героїв драми. Близькість «аликов»,
1 Стрельцова Е. Полон качиного полювання. - Іркутськ, 1998. - С. 285.
2 Ищук-Фадєєва Н.И. Ремарка як знак театральної системи // Драма й театр. - Твер, 2001. - Вып. 2. - С. 15. [218]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]