Філологічний аналіз тексту

Осінь Н.А. Батьківщина // Собр. соч.: В 8 т. - М., 1965. - Т. 1. - С. 68.) [228]
Перетворення цитат, як ми бачимо, часто зв'язано не тільки з волею передачі «чужого тексту», але й з посиленням узагальненості переданого змісту, зміною характеру оцінок або навіть новою інтерпретацією образа (див., наприклад, зміна тексту вірша Н. Некрасова «Зелений шум»). [228]
Елементи «чужих» текстів у прозі Лєскова багатофункціональні. Украй рідко їхнє використання обмежується тільки орнаментальною функцією. Цитати й ремінісценції насамперед виконують настільки важливу для прози Лєскова функцію генералізації або типізації, доводять зображуване «до епосу, до библейности» (А.С. Орлів). Вони підсилюють типовість образів або описуваних явищ, порівн.: Удова-Приказчиха сама дорого коштувала: вона була з тих російських жінок, що «в лиху не злякається, урятує; коня на скаку зупинить, у палаючу хату ввійде», - проста, здорова, трезвомысленная російська жінка, із силою в тілі, з відвагою в душі («Однодум»).
Точні або модифіковані цитати при цьому часто виражають і авторські оцінки: ...він був у повному розумінні слова богатир, і притім типовий, простодушний, добрий російський богатир, що нагадує дідуся Іллю Муромця в прекрасній картині Верещагіна й у поемі графа А. К. Толстого. Здавалося, що йому б не в рясці ходити, а сидіти б йому на «чубарому» так їздити в лаптищах по лісі й ліниво нюхати, як «смолою й суницею пахне темний бор» («Зачарований мандрівник»). Типізуюча функція в цьому випадку сполучається з емоційно- оцінної.
Авторська оцінка, однак, частіше виражається не прямо, а на основі образних паралелей і подань, центром притягання яких служить персонаж і пов'язані з ним реалії або явища. Так, каяття Істоміна в романі «Остров'яни» підкреслюється використанням образа «Ивиковых журавлів»: «Ага! Летять Ивиковы журавлі, так, так, пора кінець покласти», - подумав Істомін, коштуючи з відкритою головою внизу, що пролітає зграї... Цей лемент має в собі щось божественне й гнітюче. У кого є серцева рана, той не виносить цього лементу, він неї роз'ятрить.
Цитати й ремінісценції можуть виступати як завершальна значеннєва інтенція тексту або його частини, див., наприклад: Вітер те стогне, то злиться, то виє й реве. В цих пекельних, душу надривних звуках, які довершують весь жах картини, звучать ради дружини біблійного Іова: «Прокляни день твого народження й умри» («Леді Макбет Мценского повіту»); - Він, наш народ... навіть дуже добрий, але тільки він поки ще не знає, як йому за що узятися, - відповідав карлик. - Тьма, тьма над бездною... але дух божий поверх усього1, - проговорив протопоп... («Соборяне»). У те же час цитування може вносити в текст і елементи полеміки. Наприклад, в повести «Дитячі роки» образи вірша В.Г. Бенедиктова «Перлина», характеризующие молодість героя, потім відкидаються оповідачем у зрілості. В результаті в тексті виникає опозиція образних засобів, що відбиває еволюцію образа оповідача. [229]
Образи, пов'язані з «чужими» текстами, породжують у творах Лєскова нові змісти, виражаючи одночасно ліричну або іронічну експресію: «Так, ми народ не лиходейный, але добрий, - міркував старий [Туберозов]... Однак же цей спокій був оманний: під тихою поверхнею води, на дні, дрімав крокодил («Соборяне»). - Порівн.: Серце наше джерело похмурий: / Тихнув, спокійний зверху вид. / Але спустися до дна, - жахливо! / Крокодил на ньому лежить! (К. Батюшков).
У тому самому фрагменті тексту часто поєднуються образи, що сходять до різним джерелам і обладающие різним стилістичним фарбуванням. Їхнє сполучення обумовлює стилістичну разноплановость, поліфонію й ритмічне
1 Порівн.: «Земля ж порожня й безвидна, і Дух Божий носився над водою» (Побут. 1:2). [229]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]