Філологічний аналіз тексту

Осінь «образом жанру», що може виникати в добутку. Так, наприклад, в оповіданні И.А. Буніна «Балада», для якого характерна форма «текст у тексті», взаємодіють елементи трьох жанрів: народна легенда, балада, властиво оповідання. Цитати, алюзії, ремінісценції, що пронизують текст, створюють узагальнений образ балади, близький і до романтичних балад Жуковського (див. такі образи-топосы, як заметіль, зима, дорога), і до фольклорних балад (злочинна пристрасть, втручання надприродних сил і ін.). Оповідання мандрівниці Машеньки, що сполучить ознаки легенди й фольклорної балади, переломлюється в сприйнятті оповідача й співвідноситься з миром романтичної культури. Синтез різних жанрів затверджує вічні теми: любов і смерть - і підкреслює непохитність моральних законів.
Жанр - категорія історична. «Жанр завжди й той і не той, завжди й старий і новий одночасно. Жанр відроджується й обновляється на кожному новому етапі розвитку літератури й у кожному індивідуальному добутку даного жанру, - писав М.М. Бахтин. - Жанр - представник творчої пам'яті в процесі літі-[26]-ратурного розвитку. Саме тому жанр і здатний забезпечити єдність і безперервність (виділено М.М. Бахтиным. - Н.Н.) цього розвитку»1. Аналіз жанрів у їх історичному розвитку дозволяє виявити основні напрямки еволюції літературного процесу. Це можливо, тому що, розвиваючись, жанрові утворення зберігають «домінуючі... прийоми-ознаки» (Б.В. Томашевский), що володіють стійкістю протягом тривалого часу. Серед цих домінуючих ознак важливу роль грають певні прийоми слововживання й використання граматичних форм і синтаксичних конструкцій. Їхнє виявлення й опис сприяють побудові послідовної класифікації жанрів. У той же час стрункості класифікації «заважає» постійний розвиток жанрової системи, її перетворення й відновлення. Безперервність зміни жанрів, що відбиває мінливі способи пізнання й відображення дійсності, пручається логічній схемі, абстракції, яких вимагає класифікація. «...Ніякий логічної й твердої класифікації жанрів зробити не можна, - помітив Б.В. Томашевский. - Їхнє розмежування завжди історичне, тобто справедливо тільки для певного історичного моменту; крім того, їхнє розмежування відбувається відразу за багатьма ознаками, причому ознаки одного жанру можуть бути зовсім інший природи, чим ознаки іншого жанру, і логічно не виключати один одного...»2. Думка це, висловлене в 20-е роки XX в., не втратило своєї актуальності до цих пор. Існуюча традиційна класифікація жанрів зберігає многопризнаковость, для «її характерна певна ієрархія, пов'язана з обліком фактора роду (жанри різняться в рамках літературних пологів). Так, серед драматичних жанрів різняться трагедія, комедія, фарс, водевіль і ін.; серед поетичних (ліричних) - ода, елегія, епіграма й ін.; серед епічних - оповідання, новела, повість, роман, нарис. Дана класифікація доповнюється, як відомо, тематичної: так, наприклад, різняться авантюрний, психологічний, історичні, науково-фантастичний романи та ін. Розмежувальні ознаки багатьох жанрів визначені далеко не строго, що викликає суперечливі визначення жанрової природи багатьох добутків (так, наприклад, особливо часто спостерігається нерозрізнення роману й повести). Класифікація жанрів будується на різних підставах, при цьому не завжди враховуються «гібридні» жанрові утворення, не завжди розглядаються стильові особливості добутку, не завжди усвідомлюється вибрана автором форма. Звідси - термінологічна строкатість, розширювальне вживання терміна «жанр», охва-[27]- щотикає, з одного боку, наприклад, такі явища, як роман і оповідання; з іншого боку - епістолярний добуток,
1 Бахтин М.М. Проблеми поетики Достоєвського. - М., 1979. - С. 122.
2 Томашевский Б. В. Теорія літератури. Поетика. - М.; Л., 1931. - С. 162. [27]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]