Філологічний аналіз тексту

Осінь «Пан із Сан-Франциско» - мабуть, єдиний твір Буніна, в якому досить прямо виражені авторські оцінки, максимально ослаблена ліричний початок, характерне для прози письменника в цілому, використані прозорі алюзії й образи-алегорії, см., наприклад, останню частину оповідання:

Незліченні вогненні очі корабля були за снігом ледь видні Дияволові, що стежив зі скель Гибралтару, з кам'янистих воріт двох мирів, за уходившим у ніч і хуртовину кораблем. Диявол був величезний, як стрімчак, але величезний був і корабель, багатоярусний, многотрубный, створений гординею Нової Людини зі старим серцем1.

У перших критичних відкликаннях оповідання Буніна розглядався переважно як розвиток традицій Л.Н. Толстого, відзначалася близькість цього добутку до повести «Смерть Івана Ілліча». Надалі в трактуванні оповідання стали переважати соци-[242]-альные моменти. Тим часом цей текст характеризується багатоплановістю, що породжує різні прочитання його в соціальному, психологічному й метафізичному аспектах.
Основу сюжету становить доля головного героя - «пана із Сан- Франциско», що відправляється в подорож у Старе Світло й зненацька умираючого на Капрі. Оповідання в оповіданні одернування. Об'єктивне оповідання, що домінує в добутку, включає фрагменти тексту, у яких прямо виражається суб'єктивна авторська позиція, проявляється іронічна або риторична експресія; це сполучається з контекстами, організованими крапкою зору персонажа, окремі оцінки якого проникають у мовлення оповідача; порівн.:

Ранкове сонце щодня обманювало: з полудня незмінно сіріло й починав сіяти дощ, так всі густіше й холодніше; тоді пальми біля під'їзду готелю блищали жерстю, місто здавався особливо брудні й тісним, музеї надто одноманітними, сигарні недокурки товстунів- візників у гумових, крильми, що розвіваються по вітрі накидках - нестерпно смердючими, енергійне ляскіт їхніх бичів над тонкошеими шкапами явно фальшивим... а жінки, що шльопають по бруду, під дощем із чорними розкритими головами, - бридко коротконогими.

Точка зору головного героя (як правило, оптична або оцінна) взаємодіє в тексті з іншими точками зору, створюючи об'ємність, «стереоскопичность» описів, що вражають багатством деталей.
Для синтаксису оповідання характерно особлива прагматичну-об'ємно-прагматична будова: абзац - основна стилістична-композиційно-стилістична одиниця тексту - включає тут звичайно трохи складних синтаксичних цілих або будується як послідовність багаточленних складних речень, кожне з яких містить розгорнуті ряди насичених тропами описів різних реалій.
Тропи концентруються на невеликому просторі тексту й відбивають множинність і рухливість точок зору, динаміку самих реалій, сприйманих конкретним спостерігачем; порівн., наприклад: ...у бінокль уже видний був шматками цукру насипаний у підніжжя чогось сизого Неаполь...; Неаполь ріс і наближалися; музиканти, блищачи міддю духових інструментів, уже стовпилися на палубі й раптом оглушили всіх торжествуючими звуками маршу. Об'ємність абзаців в оповіданні невипадкова: з одного боку, воно визначає особливий ритм оповідання, з іншої - відбиває «злитість» зображуваного, котра свідчить про «втрату цілісності» у сприйнятті миру, « центр, щовтратив, своєї єдності» (Г. П. Федотов). Це особливо яскраво проявляється в контекстах, організованих точкою зору головного героя. Для композиції оповідання, таким чином, характерне використання прийому монтажу, що у ряді випадків створює ефект уповільненої зйомки. [243]
Описувані реалії часто не різняться в тексті по ступені значимості, їх
1 Бунін И.А. Собр. соч.: В 9 т. - М, 1966. - Т. 4. - С. 327. Всі цитати приводяться по цьому виданню. [242]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]