Філологічний аналіз тексту

Осінь які зливаються в одному акорді в заключній фразі оповідання»1. Тема смерті окремої людини поєднується в оповіданні з темою можливої загибелі сучасної цивілізації. Переплетення цих тим відбивається й у просторово-тимчасовий структурі добутку: простір героя в оповіданні максимально звужується (від безмежних просторів Америки і Європи - до «содового ящика» у трюмі) і стає закритим, у той же час образ океану розширює художнє простір усього тексту й у взаємодії з образом неба робить його нескінченним. Час героя, що характеризується повторюваністю й циклічністю, наявністю фатального межі, зближається з історичним часом (див. відступ про імператора Тиберии). Включення ж у текст образів Диявола, Богоматері, неба й пекла установлює в ньому план вічного.
Якщо тема смерті «пана із Сан-Франциско» розвивається переважно на основі прямих авторських оцінок, те друга тема - тема приреченості технократической цивілізації - зв'язана, як ми бачимо, із взаємодією повторів і рухом наскрізних семантичних рядів у тексті. Виділенню цієї теми сприяє посилення ритмізації в контекстах, з нею безпосередньо зв'язаних (насамперед в «композиційному кільці»), причому, за спостереженнями В.М. Жирмунського, «ритмічний рух підкреслюється достатком алітерацій. В деяких випадках ці алітерації, підкріплені розширеними співзвуччями усередині слів, здобувають специфічну звукову експресивність, наприклад: останньому, дев'ятому колу була подібна підводна утроба пароплава, - та, де гулко гоготали велетенські топлення, що пожирали... купи кам'яного вугілля...»2.
Текст оповідання насичений різними видами повторів, у ньому взаємодіють повтори лексичні, звукові, дериваційні (словотворчі), повтори граматичних форм і подібних за структурою тропів, порівн: Він сидів у золотисто- перловому сяйві цього чертога за пляшкою вина, за келихами й келишками найтоншого скла...; чоловіка до малинової червоності осіб [251] накурювалися гаванськими сигарами й напивалися лікерами в барі...; до під'їздів готелів уже вели маленьких мишастих осликів під червоними сідлами, на які знову повинні були нині, прокинувшись і наївшись, видертися молоді й старі американці й американки, німці й німкені...; і знову, знову пішов корабель у свій далекий морський шлях.
Одиниці з повторюваними семантичними компонентами поєднуються в ряди, які або утворять семантичні кільця, або розгортаються лінійно, пронизуючи весь текст і створюючи його лейтмотиви.
Лейтмотивность будови тексту проявляється в актуалізації повторів, в послідовному або переривчастому розвитку наскрізних образів, у поширенні їх на різні сфери зображуваного. Так, наприклад, мотив смерті поєднує образи «пана із Сан-Франциско», міста, «Атлантиди» і окремих її пасажирів, порівн.: на борті «Атлантиди» з'явився новий пасажир, що збудив до себе спільний нтерес, - наследный принц однієї азіатської держави... злегка неприємний - тим, що великі вуси протягали в нього, як у мертвого.
Однотипні образні засоби зближають різні плани тексту й беруть участь в розгортанні його ключових опозицій.
Повтори, таким чином, не тільки несуть у добутку важливу значеннєву навантаження, але й відіграють конструктивну роль. Вони виділяють провідні теми оповідання й актуалізують його интертекстуальные зв'язку, насамперед зв'язку з Біблією й «Божественною комедією» Данте. У результаті реально-побутовий план добутку доповнюється символічним і метафізичним планами. Така побудова оповідання в многом зближає прозаїчний текст із поетичним і свідчить про новий тенденціях у розвитку російської прози XX в.
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] у початок