Філологічний аналіз тексту

Осінь Аналіз художнього твору (у тім або іншому аспекті), у свою чергу, супроводжується питаннями й завданнями, зверненими до студентів. На основі вже наявних у них знань і індивідуального эстетического досвіду вони повинні проаналізувати пропоновані їм на конкретному матеріалі текстові категорії або прийоми побудови художнього твору, а на завершальному етапі навчання зробити комплексний аналіз тексту невеликого обсягу. Він повинен вироблятися з максимальною увагою до структури: «Дослідження того, що хотів автор і що його одухотворяло, не може виявити його намірів, навпроти, вони проявляються в декомпозиції тих систем, з якими текст зв'язаний, щоб відокремитися від них»2.
Робота студентів на заняттях по філологічному аналізі тексту повинна будуватися як творча, дослідницька діяльність: «Саме читання поета вже є творчість. Поети пишуть не для дзеркал і не для стоячих вод»3. Творче відношення до аналізованого тексту опирається на його «повільне читання», при цьому можлива множинність інтерпретацій.
Звертання до конкретних добутків дозволяє уникнути «механічного підведення різних елементів під загальний значеннєвий знаменник»4 і тим самим дає можливість усунути або хоча б частково зняти першу небезпеку, що загрожує філологічному аналізу, - небезпека підміни його підходом, що нівелює індивідуальність і поглинаюче різноманіття эстетического миру тексту.
Інша небезпека пов'язана із самим характером наукового аналізу.
Любою науковий аналіз припускає розкладання цілого на елементи й, отже, розчленовування єдності. Це загрожує «відособленим розглядом різних елементів цілого»5. Такий [6] підхід до аналізу тексту неминучий, однак при цьому обов'язково потрібно враховувати єдність добутку, «сукупність факторів художнього враження»6 і розглядати виділювані елементи в системних зв'язках і відносинах. Філологічний аналіз художнього тексту, таким чином, обов'язково вимагає «виявлення системи функції»7.
Предметом аналізу може служити й фрагмент тексту, і один з аспектів художнього цілого (наприклад, художній час, простір), однак і вони повинні розглядатися як конструктивні елементи цілого, пов'язані з іншими системними відносинами. «Предмет наукового опису при цьому повинен бути равнопротяженным тексту добутку (або фрагмента). Це означає, що аналітична операція складається в сегментуванні тексту (у тім або іншому відношенні), а не в його «розкладанні» і не в «вихоплюванні» з нього окремих компонентів. У противному випадку ми маємо справу вже не з аналізом, а тільки з коментарем»3.
Предметом філологічного аналізу повинні служити добутку різних пологів і жанрів. Однак у сучасній науковій і учбово-методичній літературі
1 Скафтымов А.П. До питання про співвідношення теоретичного й історичного розгляду в історії літератури // Уч. зап. Саратовского ун-та. - Саратов, 1923. - Т. 1. - Вып. 3. - С. 59.
2 Изер В. Акти вимислу, або Що фіктивно у фикциональном тексті // Німецьке філософське літературознавство наших днів. - Спб., 2001. - С. 193.
3 Анненский И.Ф. Вибрані добутки. - М., 1988. - С. 374.
4 Гиршман М.М. Літературний твір: Теорія й практика аналізу. - М., 1991.-С. 70.
5 Там же. - С. 70. [6]
6 Бахтин М.М. Питання літератури й естетики. - М., 1975. - С. 18.
7 Лотман Ю.М. Аналіз поетичного тексту. - Л., 1972. - С. 136. 3 Тюпа В. И. Аналітика художнього. - М., 2001. - С. 38. [7]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]