Філологічний аналіз тексту

Осінь подій «по літам»). Надалі автобіографія взаємодіє з таким жанром, як спогаду, і випробовує на собі його вплив. Автобіографія поступово беллетризируется, у текст добутку включаються спогади про минуле, емоційні оцінки й міркування автора. Я оповідача виступає вже не тільки як суб'єкт мовлення, але і як об'єкт самоопису й самозображення. Об'єкт автобіографічної прози, як відзначав М.М. Бахтин, - «не тільки мир свого минулого у світлі теперішньої зрілої свідомості й розуміння, збагаченого тимчасовий перспективою, але й своє минуле свідомість і розуміння цього миру (дитяче, юнацьке, молоде). Це минуле усвідомлення - такий же предмет зображення, як і об'єктивний мир минулого. Обоє ці свідомості, розділені десятиліттями, що дивляться на той самий мир, не розчленовані грубо... вони пожвавлюють цей предмет, вносять у нього своєрідну динаміку, тимчасовий рух, офарблюють мир живий що стає людяністю...»1. В автобіографічному тексті вторинного жанру, що перетворить структуру вихідного (первинного), сполучаються, таким чином, дві точки зору, одна з яких припускає «минуле усвідомлення себе й навколишнього», інша - «теперішнє зріле усвідомлення й розуміння», а в структурі тексту в результаті можуть поєднуватися й взаємодіяти два тимчасових плани: план минулого й план теперішнього оповідача («тепер - тоді»), що може приводити до одночасному зіставленню в тексті й різних просторових позиціях. Розвиток цієї взаємодії остаточно перетворить вихідний жанр-«прототип».
[32]
Автобіографічний текст орієнтується насамперед на оповідання від першої особи2, ознаками якого є установка на вірогідність, особлива суб'єктивність, заснована на актуалізації тотожності системи оцінок оповідача й автора, чітка фіксація часової-просторово-тимчасової позиції оповідача (оповідача). У мемуарній і автобіографічній прозі ці властивості оповідання від першої особи здобувають особливий характер.
Оповідач звертається до спогадів, при цьому в тексті спостерігається своєрідна «гра»: з одного боку, підкреслюється непослідовний, імпульсивний, часто підсвідомий характер процесу спогадів, заснованого на потоці асоціацій; з іншого боку, відбувається строгий відбір елементів, відбитих і перетворених словом. Послідовність подій в автобіографічному тексті (починаючи з 2-й половини XIX в.) часто переміняється послідовністю спогадів.
У мовлення оповідача в автобіографічній прозі регулярно включаються сигнали пригадування: пам'ятаю, пам'ятається, пригадую, пригадується, бачу, як тепер бачу й ін., що вводять опис якої-небудь реалії, факту або ситуації в минулому й пам'яті, що свідчать про виборчу роботу: Пам'ятаю, що біля мене часто повторювалися слова: «царські похорони» (А. Фет. Мої спогади); Це була тетенька Тетяна Олександрівна. Пам'ятаю невисоку, щільну, чорноволосу, добру, ніжну, жалісливу (Л. Толстой. Моє життя). В автобіографічній прозі XX в. ту ж функцію виконують номінативні речення й вільні предложно- відмінкові форми. Так, у романі В.Катаєва про дитинство «Розбите життя, або Чарівний ріг Оберона» опису ситуацій минулого вводяться за допомогою саме цих синтаксичних засобів; виникаюча в тексті зовні не мотивована послідовність номінативів підсилює асоціативні зв'язки фрагментів тексту (Пісня... Золочений горіх... Французька боротьба... Ковзанка... і ін.).
Прагнення до вірогідності, характерне для автобіографічної прози в цілому, по-різному проявляється в різних авторів і в різні періоди розвитку літератури. Так, у літературі XX в. широке поширення одержують
1 Бахтин М.М. Естетика словесної творчості. - М., 1979. - С. 398. [32]
2 У прозі XVIII в. активно використовувалося оповідання від третьої особи.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]