Філологічний аналіз тексту

Осінь
Як потрапив я сюди? Точно в дурному сні, вийшли сани, залишивши вартого на страшному російському снігу мого двійника в американському пальто на викуньевом хутру. Саней немає як немає; бубонці їх - лише раковинный дзенькіт крові в мене у вухах. Додому - за рятівний океан! Однак двійник бариться. Все тихо, усе зачаровано світлим диском над російською пустелею мого минулого. Сніг - теперішній на дотик; і коли нахиляюся, щоб набрати його в жменю, піввіку життя розсипається морозним пилом у мене проміж пальців1.

Форми першої особи, як бачимо, сполучаються з формами третьої особи. Поряд з ними вживаються форми другої особи, які виконують ту ж функцію й наближають оповідань до діалогу двох різних іпостасей «я», порівн., наприклад: [36]

Після деяких таких сутичок зі стихією глянсуватий беньер вів тебе, - отдувающегося, що волого сопе, тремтячого від холоду, - на укочену відливами смугу піску, де незабутня босонога баба... швидко знімала з мотузки й накидала на тебе ворсистий плащ із каптуром. У сосною, що пахне, купальній кабінці приймав тебе інший служник...

Чергуванням форм особи в суб'єктній організації тексту відповідає множинність його адресатів. Поряд із зовнішнім адресатом - читачем, звертання до якого представлені в добутку, в «Інших берегах» є й внутрішній адресат, що визначається в главі XIV тексту: «ПРО, як гаснуть - по степу, по степу, віддаляючись, роки!» Роки гаснуть, мій друг, і коли вийдуть зовсім, ніхто не буде знати, що знаємо ти так я. Починаючи саме із глави XIV, у тексті широко використовуються форми адресації (звертання, форми займенників 2-го особи), міняється і характер позначення оповідача: авторське «я» доповнюється формою «ми». Виділення внутрішнього адресата - дружини автора - підсилює ліричну експресію тексту і його диалогичность.
Автобіографічне оповідання Набокова зберігає «пам'ять жанру», однак для «Інших берегів» характерний асоціативно-вільний принцип побудови автобіографічного тексту, композиційні частини його нерівномірні й по обсязі представленої в них інформації, і по охопленню часу (так, детально описаним враженням дитинства і юності, проведеним у Росії, відповідає стиск часу, узагальнення й прискорення темпу оповідання в главах, присвячених еміграції).
В основі «Інших берегів» - взаємодія двох жанрів: автобіографії й спогадів - і гра з їхніми образними формулами. Ключовим у тексті «Інших берегів» є слово пам'ять. По підрахунках дослідників2, воно 41 разів використовується в цьому добутку. Слово пам'ять у російському художнім мовленні входить у різні образні паралелі: пам'ять - сховище, пам'ять - книга, пам'ять - пластинка, пам'ять - птах, пам'ять - водойма й ін., порівн.: И событьем за событьем / ллється пам'яті струмінь (П.В'яземський); Об пам'ять! Вірним ти вірна. / Твоя водойма на дні колише прапори, обличчя, імена... (Н. Крандиевская); Але в книзі пам'яті з замисленим вниманьем / Ми любимо перевіряти сторінки про колишній (П. В'яземський); Далі, пам'ять! Крилом, що тихо віє, / Образ навий мені інший... (В.Соловйов); Снову серцю в розбитого корытца / Презирливо тужити, /Верб попільниці пам'яті ритися, / И звідти недокурки тягати! (В. Шершеневич); У коморах нашої пам'яті закладено незлічиму кількість вражень (В. Домогацкий). [37]
У тексті «Інших берегів» сполучуваність слова пам'ять ураховує ці образні паралелі, але при цьому істотно розширюється; генитивные метафори, використовувані В.Набоковым, характеризуються семантичною складністю й включають нових одиниць: гвинти наставленої пам'яті, скляна комірка пам'яті, погляд пам'яті. Традиційні образні паралелі доповнюються зіставленнями: пам'ять -
1 Всі цитати приводяться по виданню: Набоков В.В. Собр. соч.: В 4 т. - М., 1990. - Т. 4. [36]
2 Див.: Кусаинова Т. С. Пам'ять як одне із ключових понять у лексичній організації тексту роману «Інші береги» В.Набокова // Джансугуровские читання. - Талдыкурган, 1996. - С. 141-146. [37]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]