Філологічний аналіз тексту

Осінь КОМПОЗИЦІЯ ДОБУТКУ.
АРХІТЕКТОНІКА ТЕКСТУ

Художній текст являє собою комунікативне, структурне й семантична єдність, що проявляється в його композиції.
Композиція художнього тексту - «взаємна співвіднесеність і розташування одиниць зображуваного й художньо-мовного засобів»1. Це побудова добутку, що визначає його цілісність, завершенность і єдність. Композиція тексту обумовлена авторськими інтенціями, жанром, змістом літературного твору. Вона являє собою «систему з'єднання»2 всіх його елементів. Ця система має й самостійну змістовність, що повинна розкриватися в процесі філологічного аналізу тексту. Його об'єктом можуть служити різні аспекти композиції:
1) архітектоніка, або зовнішня композиція тексту, - членування його на певні частини (глави, подглавки, абзаци, строфи та ін.), їхня послідовність і взаємозв'язок;
2) система образів персонажів художнього твору;
3) зміна точок зору в структурі тексту; так, на думку Б.А.Успенського, саме проблема точки зору становить «центральну проблему композиції»3; розгляд у структурі тексту різних точок зору в співвідношенні з архітектонікою добутку дозволяє виявити динаміку розгортання художнього змісту;
4) система деталей, представлених у тексті (композиція деталей); їхній аналіз дає можливість розкрити способи поглиблення зображуваного: як тонко помітив И.А.Гончарів, «деталі, що представляються в далекій перспективі загального плану обрывочно й окремо», у контексті цілого «зливаються в загальному ладі... начебто діють тонкі невидимі нитки або, мабуть, магнетичні струми»;
5) співвіднесеність один з одним і з іншими компонентами тексту його внесюжетных елементів (вставних новел, оповідань, ліричних відступів, «сцен на сцені» у драмі). [45]
Аналіз композиції, таким чином, ураховує різні аспекти тексту.
Необхідно насамперед розмежовувати зовнішню композицію (архітектоніку) і внутрішню композицію. Якщо внутрішня (змістовна) композиція визначається насамперед системою образів-характерів, особливостями конфлікту й своєрідністю сюжету, те зовнішня композиція - це членування тексту, характеризующегося безперервністю, на дискретні одиниці. Композиція, отже, є прояв значимої переривчастості в безперервності.
Границі кожної композиційної одиниці, виділюваної в тексті, чітко задані, визначені автором (глави, головкоми, розділи, частини, епілоги, явища в драмі й ін.), це організує й направляє сприйняття читача. Архітектоніка тексту «служить способом "порционирования" змісту; за допомогою... композиційних одиниць автор указує читачеві на об'єднання, або, навпаки, розчленовування елементів тексту (а виходить, його змісту)»4. Не менш значиме й відсутність членування тексту або його розгорнутих фрагментів. Немаркированность композиційних одиниць підкреслює цілісність просторового континуума, принципову недискретність організації оповідання, недифференцированность, плинність картини миру
1 Хализев В.Е. Теорія літератури. - М., 2000. - З 262.
2 Нире Л. Про значення й композицію добутку //Семіотика й художня творчість. - М., 1977. - С. 150.
3 Успенський Б.А. Поетика композиції. - М., 1970. - С. 5. [45]
4 Черемісінаи Н.В. Про тр закономірні тенденції в динаміку мови й у композиції тексту // Композиційне членування і язикові особливості художнього твору. - М., 1987. - С. 19.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]