Філологічний аналіз тексту

Осінь функції повтору Він грає не меншу роль і в створенні цілісності тексту.
Крім того, повтор виконує в тексті підсилювально^-видільну й композиційну функції. Повтор служить для створення наскрізних характеристик персонажа або зображуваної реалії (згадаємо, наприклад, такі повторювані деталі, як «халат» Обломова, «коротка губка» маленької князівни в романі «Війна й мир» і ін.), співвідносить різні субъектно-мовні плани тексту, зближає або протиставляє героїв добутку, виділяє провідні мотиви добутку.
На основі повтору розгортаються образні поля тексту, повтор зв'язує різні просторові сфери й тимчасові плани добутку, актуалізує змісти, значимі для його інтерпретації, при цьому кожна повторювана одиниця, як правило, характеризується «збільшенням змісту».
У прозі XX в. кількість повторів різко зростає, а відстань між ними помітно скорочується. Для текстів цього періоду характерне повторення не тільки окремих слів і словосполучень, але й речень, складних синтаксичних цілих і їхніх об'єднань (текстових блоків). Ускладнюються й функції повтору.
Для композиції багатьох добутків XX в. характерний принцип лейтмотиву, пов'язаний із взаємодією, що підсилилася в цей період, прози й поезії. Цей принцип лежить, наприклад, в основі першого роману М. Булгакова «Біла гвардія», весь текст якого пронизаний глибокими повторами1. У ньому взаємодіють наскрізні повтори, характерні для роману в цілому (повторювані образи заметілі, туману, хаосу, апокалиптические образи й ін.), повтори, пов'язані з його приватними темами, повтори-лейтмотиви, що стійко характеризують персонажів. [52]
Значимість повторів - основи семантичної й образної композиції тексту - зберігається й у романі «Майстер і Маргарита», хоча число контактних глибоких повторів у ньому помітно скорочується. Розглянемо докладніше функції повтору в цьому тексті.
Повтори утворять у тексті роману складну, досить розгалужену систему. У ньому використовуються:
I. Семантичний повтор (повтор слів, що містять однакові семи, у тім числі асоціативні, які актуалізуються в контексті):
Приснилася невідома Маргариті місцевість - безнадійна, сумовита, під похмурим небом провесни. Приснилося це клоччасте сіреньке небо, що біжить, а під ним беззвучна зграя граків. Якийсь корявий місток. Під ним мутна весняна речонка, безрадісні, злидарські напівголі дерева, самотня осинка, а далі - меж: дерев, за якимсь городом, - бревенчатое зданьице, не те воно - окрема кухня, не те лазня, не те чорт його знає що. Неживе всі навкруги якесь і до того сумовите, що так і тягне повіситися на цій осиці в містка... от пекельне місце для живої людини2.
Різновидами семантичного повтору виступають:
1) точний лексичний повтор:

- Горі, гори, колишнє життя!
- Горі, страждання! - кричала Маргарита;

1 Див.: Кожевникова Н.А. «Про прийоми організації тексту в романі М.Булгакова "Біла гвардія"» і «Слово й сюжет у романі М.Булгакова "Біла гвардія"» // Уч. зап. Азербайджанського педінституту рос. яз. і літератури ім. М.Ахундова. - Баку, 1973.-№3; 1974. - № 3. [52]
2 Всі цитати з роману «Майстер і Маргарита» приводяться по наступному виданню: Булгаков М. Вибране. - М., 1988. Відзначимо в цьому фрагменті тексту сховану ремінісценцію, джерело якої - «Злочин і покарання» Ф.М.Достоєвського (див. слова Свидригайлова: «Нам от всі представляється вічність як ідея, що зрозуміти не можна, щось величезне, величезне! Так чому ж неодмінно величезне? І раптом замість цього, уявіть собі, буде там одна кімната, эдак начебто сільської лазні, закоптіла, а по всіх кутах павуки, і от і вся вічність» (Достоєвський Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. - Л., 1973. - Т. 6.-С. 221). [53]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]