Філологічний аналіз тексту

Осінь 2) синонімічний повтор: - Слухай беззвучие, - говорила Маргарита майстрові, і пісок шарудів під її босими ногами, - слухай і насолоджуйся тим, чого тобі не давали в житті, - тишею; особливо цікаві в тексті роману випадки, де використання членів синонімічного ряду одночасно створює контраст:... Що це ви так виражаєтеся: по морді засвітив? Адже невідомо, що саме є у людини, морда або особа. І, мабуть, адже все-таки особа;
3) кореневий повтор (повтор у тексті або його фрагменті однокорінних слів): В всій цій метушні запам'яталася одна зовсім п'яна жіноча особа з безглуздими, але й у безглуздості благаючими очима; У голові в нього... гуділо, як у трубі, і в цьому гудінні чулися клаптики капельдинерських оповідань про учорашньому коту; до наскрізних повторів цього типу, що організує весь текст [53] роману, ставляться словотворчі пари місяць - місячний, пекло - пекельний. На базі кореневого повтору виникають і розгортаються текстові словотворчі гнізда з вершинами вогонь, світло, тьма, наскрізні для добутку в цілому;
4) повтор тропів (насамперед метафор), що володіють загальними семантичними компонентами: у тексті роману, наприклад, зближаються метафори ріки: тускло шаблі, що відсвічують, лежачі у відкритих чорних футлярах і тьмяні леза рік; образ цей мотивований особливою просторовою точкою зору спостерігача й зв'язаний с темою польоту; у романі розповсюджений і повтор метонимических позначень, у тім числі прикметників і субстантиватов, що позначають особу, див., наприклад: Низенький, зовсім квадратна людина..., у бузковому пальто й лайкових рудих рукавичках, стояв у прилавка й щось повелительно мукав. Продавець у чистому білому халаті й синій шапочці обслуговував бузкового клієнта... У бузкового не вистачало чогось в особі, а навпаки, скоріше були зайве - висячі щоки й очі, що бігають; цей прийом, що ототожнює людину і його зовнішні атрибути, взагалі характерний для прози Булгакова;
5) повтор тропів, що сходять до однієї моделі й характеризують різних персонажів, таке, наприклад, використання образної паралелі «біль (емоція) - голка» в описах стану Берліоза, Никанора Івановича, Лиходеева, Пілата, Маргарити, Майстри, порівн.: Серце його [Берліоза] стукнуло й на мить кудись провалилося, але з тупою голкою, що засіла в ньому; И проте десь якась иголочка в самій глибині душі поколювала голови. Це була иголочка занепокоєння; Потім, миттєво, начебто з мозку вихопили голку, затихла скроня (про Маргариті); И пам'ять Майстра, неспокійними, сколотими голками пам'ять, стала потухати;
6) дериваційний повтор, або повтор слів, побудованих по однієї й тієї ж словотворчої моделі (випадки його в цьому романі Булгакова нечисленні): Ні подуву вітерцю, ні ворушіння хмари; Отут знову захиталися й застрибали язички свіч, задеренчав посуд на столі.
II. Повтор синтаксичних конструкцій однієї структури або їхніх частин, имеющих однакову структуру (часто у взаємодії із семантичним або лексичним повтором): Мовчали кімнати в підвалі, мовчав весь маленький домишко забудовника, і тихо було в глухому провулку; Як смутна вечірня земля! Як таємничі тумани над болотами. Хто блукав у цих туманах, хто багато страждав перед смертю, хто летів над цією землею, несучи непосильний вантаж, той це знає.
З відзначених типів повторів у тексті роману найпоширеніші властиво лексичний (переважно дистантный) повтор і базований на ньому повтор певних образних засобів. [54]
Для стилю Булгакова характерний особливий тип лексичного повтору - прийом повтору того самого слова або сполучення слів у різних його значеннях. Так, в п'ятої главі роману «Була справа в Грибоєдову» повтор слова «особа», пов'язаний з
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]