Філологічний аналіз тексту

Осінь гроза, вогонь, місяць, сонце. Відзначимо, наприклад, що повторюється образ сонця, що плавиться: (ламається, розбивається) у стеклах будинків (образ скла виконує в цьому випадку функцію, аналогічну образу дзеркала, і служить сигналом границі двох мирів - потойбічного й посюстороннего), див., наприклад, опису Москви: Він зупинив погляд на верхніх поверхах, що сліпуче відбивають у стеклах изломанно й назавжди сонце, що йде від Михайла Олександровича...; Незліченні сонця плавили скло за рекою; У верхніх поверхах громад запалювалося зламане сліпуче сонце; ...виткалося в...недавно покинуте місто з монастирськими пряниковими вежами, з розбитим ущент сонцем у склі. «Місто з роздробленим сонцем - це місто, що гине,»1.
Особливо різноманітні в тексті стежки, що характеризують місяць і магічний місячне світло (місячна стрічка, місячна дорога, місячна ріка, місячні килими та ін.): Місячний шлях скипає, з нього починає хльостати місячна ріка й розливається в усі сторони. Місяць панує й грає, місяць танцює й пустує. Як відзначає Е.А. Яблоков, «в аспекті проблеми Істини, що проходить через всю творчість Булгакова... "сонячному шляху экстраверсии, раціонального [56] знання" тут предпочтен "місячний шлях интроверсии, споглядання, інтуїції" (Юнг). Характерно, що істина відкривається героїні "Майстра й Маргарити" саме в місячному світлі... Всі явища Майстра зв'язані с місяцем»2.
За допомогою повторів виділяються й протиставляються один одному основні сутнісні координати «відомства»: «світло» і «тьма», реальний і ірреальний мир, - причому образи «світла» і «тьми» носять наскрізний характер у творчості Булгакова взагалі. У той же час за допомогою повторів і розмиваються границі між різними мирами.
Із протиставленням реального й ілюзорного планів у тексті зв'язані повторювані лексичні одиниці: «обман», «здаватися», «увижатися», «марево», «галюцинація», «туман» (див. стійку образну паралель туман - обман). Одночасно регулярно повторюються слова й словосполучення, що варіюють мотиви дзеркала, сну, «зіпсованого телефону», які служать метафорою неоднозначного відносини слова до реальної дійсності, до іншим «можливим мирам», «парадоксального з'єднання в слові функції відбиття реальності й вираження удаваності... герої роману перебувають у прикордоння між реальним миром і миром казкового»3. Таким чином, повтори підкреслюють множинність мирів, представлених у тексті роману, рухливість границь між ними, неоднозначність змістів, що виражаються.
Для етичної ж проблематики роману значимо повтор слів семантичного поля «пороки/чесноти» (заздрість, боягузтво, жадібність, милосердя, скнара й ін.). Відзначені повтори доповнюються повторами одиниць особливої тематичної групи, що формується в тексті роману й пов'язаної з мотивом творчості як пошуків істини: у неї входять іменники запису, роман, хроніка, тема, бачення, сон, дієслова написати, описати, угадати, бачити й ін. Цій групі протиставляються лексичні одиниці, що позначають точну (або неточну) передачу, установлення або зовнішню фіксацію «фактів»: наслідок, роз'яснення, слухи, шепіт, пояснення і ін., див., наприклад: ...протягом довгого часу по всій столиці йшов важкий гул самих неймовірних чуток... Шепіт «нечиста сила»... чувся в чергах, що коштують у молочних, у трамваях, у магазинах, у квартирах, у кухнях, у поїздах... Концентрація саме цих одиниць в епілозі роману створює комічний ефект: Ще й ще раз потрібно віддати справедливість наслідку. Усе було зроблено не тільки для того,
1 Гаспаров Б.М. Літературні лейтмотиви. - М., 1994. - С. 45. [56]
2 Яблоков Е.А. Художній мир Михайла Булгакова. - М., 2001. - С. 389.
3 Виноградова Е.М. Правда про слово й правда слова в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» // Людина. Мова. Мистецтво. - М., 2001. - С. 34 - 35. [57]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]