Філологічний аналіз тексту

Осінь вазочці й видні за сусіднім столиком налиті кров'ю чиїсь бичачі очі, і страшно, страшно... Про боги, боги мої, отрути мені, отрути!..». Звертання-Рефрен «Про боги...» повторюється в мовленні Пілата, Майстра й Івана Миколайовича (після того як Іван Бездомний усвідомить себе учнем Майстра), порівн.: [Майстер] ...звертаючись до далекого місяця, здригаючись, почав бурмотати: - И вночі при місяці мені немає спокою1 навіщо потривожили мене? Про боги, боги...; - Бреше він, бреше! Про боги, як він бреше! - бурмоче, ідучи від ґрати, Іван Миколайович, зовсім не повітря тягне його в сад...
Не менш важливий повтор для семантичної композиції роману. Особливо значимо для неї повтор, що відбиває різні точки зору на співвідношення такого пороку, як боягузтво, з іншими моральними якостями. Так, Афраний передає останні слова Иешуа: Єдине, що він сказав, це, що в числі людських пороків одним із самих головних він уважає боягузтво. Із цією думкою полемізує Понтій Пілат: ...боягузтво, безсумнівно, один з найстрашніших пороків. Так говорив Иешуа Га-ноцри. Ні, філософ, я тобі заперечую: Це найстрашніший порок. Думка Пілата виражено в його внутрішньому монолозі, переданому у формі невластиво- прямого мовлення, на тлі якої зненацька з'являється займенник «я». Границі між мовленням оповідача й невласно-прямій мовленням персонажа в результаті виявляються гранично розмитими, а оповідальний відрізок характеризується диффузностью точок зору: визначення боягузтва відповідно може ставитися як до субъектно-мовного плану Пілата, так і до плану оповідача (порівн. з описом «Грибоєдова»). [59]
В «записах» Левия повторюється точка зору Иешуа: ...у послу їх відрізках пергаменту він розібрав слова: «більшого пороку... боягузтво». Нарешті, у главі 32 «Прощання й вічний притулок» точка зору Пілата відсилає Воланд: Якщо вірно, що боягузтво самий тяжкий порок, те, мабуть, собака в ньому не винувата. Повторювані компоненти, як ми бачимо, характеризуються змінних лексичним складом, варіювання якого відбиває різні точки зору на місце боягузтва в ієрархії людських пороків Повтори включаються в різні модальні рамки й виявляються полемічними по відношенню друг до друга. Даний чотириразовий повтор виділяє одну з найважливіших етичних проблем роману - проблему боягузтва, що виявляється значимої як «романі про Пілата», так і в «сучасних» главах.
Повтор не тільки виділяє основні семантичні лини тексту, але й виконує у романі найважливіші композиционны' функції - функцію стійкої характеристики персонажів функцію зближення (протиставлення) різних просторі але-тимчасових планів, ситуацій, образів. Перша функція традиційна для російської прози. Вона пов'язана з використанням повторюваних позначень деталей зовнішності, одягу або поводження персонажа протягом усього добутку. Так, домінантою опису Левия служать визначення чорнобородої, обірваної, похмурий, появи Азазелло супроводжуються повтором прикметників рудої, рудуватий і деталі що стирчить і рота ікло; опису Майстри будуються на повторі мовних засобів із семами 'тривога', 'страх' (стривожені очі, неспокійні око' і ін.); в описах Пілата послідовно повторюється сполучення білий плащ із кривавою підбивкою (із частковою заміною компонентів, наприклад плащ із багряним підбиттям).
Своєрідність роману Булгакова, однак, у тім, що його персонажі дані в різних іпостасях, пов'язані з різними просторово-тимчасовими вимірами, і стійка характеристика, заснована на ряді повторів, для частини з них поміняєте потім інший, відбиваючи їхню трансформацію в одному із зображуваних мирів; див., наприклад:
1 Порівн.: Він [Пілат] говорить, - пролунав голос Воланда, - те саме, він говорить, що при місяці йому немає спокою. [59]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]