Філологічний аналіз тексту

Осінь Образ «кромішньої тьми, що пожирає всі», випереджається похідним від нього эсхатологическим образом хмари, що йде із заходу, що повторюється у фіналі вже в баченнях Івана («хмара... кипить і навалюється на землю, як це буває тільки в час світових катастроф»). Якщо у фіналі роману «Біла гвардія» мир «наділяє завіс бога», те в «Майстру й Маргариті» небозвід над Москвою закриває чорний плащ Воланда.
В образний ряд, пов'язаний з мотивом тьми, включаються у фіналі й повторювані позначення природних явищ: [Маргарита] думала, що, можливо... і самий кінь - тільки брила мороку, а грива цього коня - хмара, а шпори вершника - білі плями зірок.
Повтори, нарешті, зближають зображення мешканців двох міст, такий, наприклад, образ «хвилі» голосів у сцені страти Иешуа й у сцені в «Грибоєдову». В фіналі роману образи двох міст поєднуються в одному з контекстів.
Таким чином, повтори пронизують весь текст роману. Частина з них характерна і для інших творів Булгакова, див., наприклад, образ «пекельного концерту» в «Зойкиной квартирі», «тьми» і «голки» у драмі «Біг». [63]
Повтори маркірують перехід від одного глави роману до іншої Вони використовуються на стиках тринадцяти глав тексту, для ладі ния яким характерний прийом підхоплення - використання послід їх слів попередньої глави на початку наступної1, порівн., на приклад, кінець першого розділу й початок другий: Все просто: у біло, плащі... (гл. 1) - В білому плащі із кривавою підбивкою... (гл. 2).
На стиках першої й другої частин роману використовуються повторювані елементи метатекста - звертання автора до читачів: За мною, читач! (кінець гл. 18 і початок гл. 19). Цей повтор руйнує замкнутість внутрішнього миру тексту й з'єднує зображуване із внетекстовой дійсністю.
Концентрація повторів, що відбивають основні сюжетны лінії роману й його наскрізні образи, що виділяє, характеризує епілог, див., наприклад:

Будить ученого й доводить його до жалюгідного лементу в ніч повні те саме. Він бачить неприродність безносого ката, що підстрибнувши і якось ухнувши голосом, коле списом у серце привязанно го до стовпа й розум, що втратив, Гестоса...
Від постелі до вікна простягається широка місячна дорога, і на цю дорогу піднімається людина в білому плащі із кривавою підбивкою й начи нает іти до місяця. Поруч із ним іде якийсь парубок у розори ванному хітоні й зі спотвореною особою.

В епілозі «за межі роману виведена та сила, що породжувала й формувала роман про Пілата й сама земна істота вание якої надавало происходящему риси події, драми історії, довжини... Замість збагнення (шляхом угадування або бачення) і втілення - нескінченне воспроизведе ние одних і тих же картин»2.
Таким чином, у романі «Майстер і Маргарита» представлена система повторів, конфігурація й позиція яких у тексті визначають особливості композиції й образної системи добутку. Це повтори язикових засобів, мотивів, ситуацій, образів. Основним прийомом, що визначає структуру тексту, служить прийом лейтмотиву. Це такий принцип побудови тексту, при якому «деякий мотив, раз виникши, повторюється потім безліч разів, виступаючи при цьому щораз у новому варіанті нових обрисах і в усі нових сполученнях з іншими мотивами»3. Повтори доповнюються численними історико-культурними й літературними ремінісценціями. Повторювані мовні засоби перетинаються, поєднуються в ряди й поля, вступають у родовидовые (тьма - хмара), синонімічні й антонимиче-
1 Прийом повтору-«підхоплення» відзначений И.Л. Галинской у роботі «Загадки відомих книг». - М., 1986. - С. 105-108.
2 Чудакова М. О. Поетика Михайла Зощенко. - М., 1979. - С. 185.
3 Гаспаров Б. М. Літературні лейтмотиви. - М., 1993. - С. 30. [64]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]