Філологічний аналіз тексту

Осінь [64]-ские відносини (сонце - місяць; ніч - світло й ін.). Повтори співвідносять різні просторово-тимчасові плани тексту, зв'язують «ершалаимские» і «московські» глави, проектуючи історію на сучасність, відкривають у тимчасовому вічне, вони актуалізують змісти, важливі для семантичної композиції роману, і визначають «однорідність» зображуваних у ньому фантастичного й реально-побутового мирів.
Питання й завдання

1. Прочитайте оповідання Е.Замятіна «Печера». Виділите повторювані елементи в його тексті. Визначите типи повторів. Які позиції займають повтори в тексті?
2. З якими рядами повторів зв'язаний заголовок оповідання - «Печера»? Визначите зміст заголовка.
3. Виділите наскрізні образи оповідання. Покажіть, як вони взаємодіють друг з іншому в тексті. Визначите, у чому проявляється варіативність і стійкість цих образів.
4. Виділите ключові опозиції тексту оповідання, у яких беруть участь повтори.
5. Визначите основні функції повторів у тексті оповідання. У чому своєрідність композиції й мовній організації оповідання Е.Замятіна?
Прокоментуйте висловлення письменника: «Якщо я вірю в образ твердо - він неминуче народить целую систему похідних образів, він проросте коріннями через абзаци, сторінки. У невеликому оповіданні образ може стати інтегральним - поширитися на всю річ від початку до кінця»1. Приведіть приклади інтегральних образів.

«Відокремлене» В.В. Розанова: структура тексту

«Відокремлене» (1912)2 У.В.Розанова вже його сучасниками було оцінено як добуток експериментальної форми, що фіксує «вигуку, подихи, напівдумки, напівпочуття», які «зійшли прямо з душі, без переробки», і руйнують границі між художнім текстом і текстом документальним або «скороминущою» записом. Для «Відокремленого» характерна воля композиції, що сполучається із граничною суб'єктивністю й динамізмом перемикань із одного стилістичного регістра в іншій. Асоціативному характеру оповідання відповідають принцип «мозаїки» у соположении елементів тексту й особлива синтаксична організація.
Об'ємно-прагматичне членування гранично дробно.
Текст «Відокремленого» складається з невеликих по обсязі, по-різному-темних і, як правило, тематично гомогенних фрагментів, кожний з яких є й композиційною одиницею произве-[65]-дения, і комунікативно^-значеннєвим сегментом цілого. Не випадково В. В. Розанов вважав за необхідне, щоб кожний фрагмент друкувався на окремій сторінці, поза зв'язком з іншими, як звичайно: друкуються поетичні тексти. Вимога це, однак, було виконано лише один раз - у першому виданні «Відокремленого». Границі кожного фрагмента строго визначено, традиційні засоби межфразовой зв'язки, що поєднують компоненти тексту й використовуються усередині них, при цьому відсутні: кожний фрагмент в результаті може сприйматися як самостійна й; автономна мініатюра. Відносини когезії, таким чином, в; тексті ослаблені.
У той же час ряд перших фраз фрагментів-мініатюр починається сурядним сполучником, що сигналізує про зв'язок з якимсь предтекстом. Цим предтекстом служить, однак, не попередня оповідальна одиниця, а не виражене словесно зміст. За текстом залишається «значеннєвий простір», I породжене думкою оповідача й пов'язаними з нею емоційними асоціаціями, читачеві ж пропонується тільки знайомство з розвитком цієї думки або її підсумком: ...але ж по істоті - Боже! Боже! - у душі моєї вічно стояв монастир; И тільки одне
1 Замятін Е. Соч. - М., 1988. - С. 470.
2 Всі цитати з «Відокремленого» В. В. Розанова приводяться по виданню: Розанов В. В. Відокремлене. - М., 1990. [65]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]