Філологічний аналіз тексту

Осінь дистантных семантичних зв'язків, відмова від зовнішньої ієрархії тридцятилітніх добуток частин. У цьому плані «Відокремлене» В. В. Розанова - один з перших досвідів фрагментарного дискурса у світовій літературі, причому досвід, предвосхищающий розвиток принципу нонселекции, що переосмислює літературну комунікацію в цілому. [67]
Твердження індивідуального початку, що визначає волю! синтаксичних зв'язків, і відмова від твердої регламентації форм проявляються у використанні авторської ненормативної пунктуації, що оформляє «ненавмисні вигуки», «подихи, напівдумки, напівпочуття»: Просто, - душа живе; Одному краще - тому, що, коли один, - я з Богом.
Волі побудови й членування тексту відповідає, як ми бачимо, і воля пунктуаційного оформлення, при цьому на перший план висуваються інтонаційна й емоційно-експресивна функція розділових знаків.
Для тексту «Відокремленого» характерне оголення процесу створення добутку, більше того - оголення процесу речемыслительной діяльності автора взагалі. Це знаходить вираження в особливому способі оформлення фрагментів- мініатюр, які годині те завершуються вказівками на місце, час і ситуацію народження! того або іншого запису або форму її фіксації, наприклад: на візнику вночі; на звороті транспаранта; Лугу - Петербург, вагон; наш підошві туфлі; купанье; літо 1911 р.
Ці вказівки, що визначають просторово-тимчасові координати фрагмента, замикають його, але при цьому оформляються як вставні конструкції й утворять у тексті особливу систему! Вони звичайно представлені датами й словоформами (словосполученнями) з локальним або тимчасовим значенням, наприклад! 23 липня 1911 г.; у нашій редакції; в університеті; на Троицком мосту.
Вказівки на місце й час, оформлені як квазивставки гранично лаконічні, вони можуть включати скорочення, а позначення ситуації, у якій фіксується та або інший запис, носять підкреслено побутовий характер, тим самим імітується недбале, «домашнє» оформлення тексту, що відображає волю суб'єктивного вираження й умовність адресата:

Шумить вітер опівночі й несе аркуші... Так і життя у швидкоплинному! часу зриває з душі наший вигуку, подихи, напівдумки, по! лучувства... Які, будучи звуковими обривками, мають ту значущість, що «зійшли» прямо з душі, без переробки, без мети, бея преднамеренья, - без усього стороннього... Властиво, вони течуть у нас безперервно, але їх не встигаєш (немає паперу, під рукою) заносити, - і вони вмирають.

Таке використання вказівок оголює спрямованість автор-! ского слова на самого мовця, сполучення в одній особі й оповідача, і адресата тексту, тобто установку на автокоммуни! кацию. Автокоммуникативной спрямованістю завжди володію тексти таких жанрів, як щоденник, сповідь, спогади. Зв'язку саме з ними особливо значима для «Відокремленого», при цьому Розанов «полемічно інтегрує різні жанрові традиції [68] інтелектуальної прози, він використовує исповедальность щоденника для глибокого аналітично-рефлективного саморозкриття, эссеистскую суб'єктивність літературно-критичних заміток... філософські-філософську-філософське-філософська-етико^-філософськАИ логічні-логічну-логічне-логічна-раціонально^-логічний аналитизм "досвідів"»1, фрагментарність же композиції підкреслює відмова від твердого жанрового канону. Якщо жанр - форма освоєння й «завершення» дійсності (М.М. Бахтин), те жанровий полігенезис «Відокремленого» - своєрідне твердження незавершеності буття, відкритості особистості й множинності «я». Гранична суб'єктивність добутку - знак посилення авторського початку в літературі XX в. Якщо розвиток російської літератури XIX
1 Филат Т.В. Про жанровий полігенезис добутку В.В.Розанова «Відокремлене» // Розановские читання. - Єлець, 1993. - С.9. [69]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]