Філологічний аналіз тексту

Осінь світляками, ці порівняння відбивають точку зору героя - селянина.
Образні засоби різних типів зближаються в тексті на основі загальних сем, співвідносячись із його темою, і розвивають його ключові мотиви. Наприклад, в оповіданні И.А.Буніна «Петлистые вуха», основна тема якого - влада зла над душею людини, що породжує «непереможну спрагу вбивства», в описах міста концентруються тропи, пов'язані з мотивами смерті, гріха й злочину; порівн.: ...обезголовлений мрячною темрявою Казанський собор; мертвий Невський; точно в пеклу палав багряний вогонь величезного смолоскипа...
Зв'язок образних засобів тексту із сюжетом добутку проявляється й у тім, що вони можуть виконувати ретроспективну або проспективную функцію, тобто випереджати ту або іншу ситуацію, підготовляючи читача до певного повороту сюжету або, навпроти, звертатися до опущених його ланок. Так, в оповіданні Буніна «Натали» смерть героїні, про яку читач довідається в [76] фіналі, випереджається повторюваної у тексті образом місяця з «мертвотно-блідою особою» і образом кажана з «кирпатої, схожої на смерть, хижою мордочкою». У романі «Життя Арсеньєва» смерті Лики передує послідовність таких образних деталей, як « щочекає могила», «довга дешева труна», «що-небудь чорне». В оповіданні Буніна «Чистий понеділок» асоціативно зближаються образне сполучення з метафоричним епітетом цегляно-криваві стіни монастиря й метафора світний череп над Кремлем (про місяць), які вводять у текст неявну інформацію про історичний минулому Росії й пророкують прийдешню трагедію, зв'язуючи з нею долі героїв.
2. Словесні образи в художньому тексті відображають ту або іншу картину миру, преобразуя її відповідно до інтенцій автора й обновляючи сприйняття читача. Різні аспекти цієї картини насамперед знаходять висвітлення в почуттєвих образах: зорових, звукових, одоративных і т.п. Образні засоби в цьому випадку насамперед виконують образотворчу функцію, служать для візуалізації опису (оповідання), створюють художню реальність в багатстві фарб, див., наприклад: Сніжний, пухкий дах... вся грає білими й синіми діамантами (И.А. Бунін); Море, опоенное й опріснене дощем, тускло-оливково (В.В. Набоков).
Коло образів, представлених у художніх текстах, природно, не вичерпується наочно-почуттєвими образами. Формою образа настільки ж часто служать, з одного боку, слова, що називають абстрактні поняття, геометричні фігури, умовні знаки, з іншого боку - слова, що позначають тварин, рослини, птахів, побутова лексика. Словесні образи пов'язані з різними тематичними сферами (Людина, Час, Простір, Життя - Смерть і ін.) і визначають взаємодію, перетинання різних мирів, різних форм буття. Не випадково словесний образ часто визначають як зближення несхожого або навіть несумісного. Образотворча функція образів сполучається з когнітивної (пізнавальної). Образні засоби актуалізують варті за язиковими одиницями концептуальні структури й конденсують знання про світ.
«Образи поринають у свідомості в принципово іншу мережу відносин і зв'язків порівняно з тим положенням, що займають їхні оригінали в реальному світі. Свідомість створює для них новий контекст, у якому першорядну роль здобувають реорганизующие або, скоріше, що організують картину миру асоціативні відносини»1 див., наприклад: Мухи-Думки повзуть, як у сні (И. Анненский); Девіз таємничої схожий: на перекинуте 8 [77] (И. Анненский); Моя зустріч із жінкою прямих ліній була першим уроком щоденної математики, науки про позитивні й негативні величини... про тупі кути компромісів, про гострих кутах ненависті й убивства (Г. Газданов); Біле небо в снігу, розпустився,
1 Арутюнова Н.Д. Образ: (Досвід концептуального аналізу) // Референція й проблеми текстотворення. - М., 1988. - С. 120. [77]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]