Філологічний аналіз тексту

Осінь як час (Б. Погатавский). Ці асоціативні відносини виражають неявну інформацію, що втримується в тексті, і визначають відкритість його змістів.
3. Образні засоби тексту звернені «не тільки до певної ділянки зображуваної дійсності, але й до своїх відповідностей і подоб у тексті»1, їх співвіднесеність при цьому може проявлятися:
а) в «множинності образних відповідностей при одному предметі мовлення»2, так, наприклад, у вже розглянутій нами книзі спогадів В. Набокова «Інші берега» пам'ять уподібнюється будинку, простору («країні»), механізму й т.п.;
б) у повторі того самого словесного образа або у варіюванні образних засобів з тотожними компонентами семантики при зображенні одного предмета мовлення, наприклад, в оповіданні И.А.Буніна «Ворон» наскрізний образ тексту, виділений його заголовком, виражений разноструктурными засобами:
- порівнянням, що відкриває оповідання: Батько мий схожий був на ворона3;
- метафорою: Невисокий, щільний, небагато сутулий, грубо-чорноволосий, темний довгою голеною особою, большеносый, був він і впрямь доконаний ворон;
- метафоричним епітетом: поводив своєї великий вороньей головою;
- орудним порівняння, що завершує текст: Він, у фраку, сутулячись вороном, уважно читав, прищуливши одне око, програму;
в) нарешті, у зображенні різних реалій (осіб і ін.) за допомогою подібних по значенню образних засобів або їхніх повторів. Згадаємо знаменитий опис будинку Собакевича й самого героя в поемі Н.В. Гоголя «Мертві душі»: Коли Чичиков глянув скоса на Собакевича, він йому цього разу здався досить схожим на середньої величини ведмедя. Для довершення подібності фрак на ньому був зовсім ведмежого кольору... У куті вітальні стояло пузате горіхове бюро на пребезглуздих чотирьох ногах, доконаний ведмідь4.
Любою образ у художньому тексті може входити в групу близьких йому по значенню образів і розвивати загальний для них зміст. [78] Образні засоби вступають у тексті в системні зв'язки: вони утворять ряди (поля), для одиниць яких характерні відносини еквівалентності або з- і протиставлення. Угруповання цих рядів і їхнє розташування в тексті - один із проявів його семантичної композиції. Так, у тексті роману И.А.Гончарова «Обломів» контрастують образи світла (вогню) і «потухания», сну; при цьому метафора «промінь», повторюючись, зближає сфери діяльній думці й пристрасті й поширюється на зображення різних героїв в моменти щиросердечного підйому, порівн.: промінь страсті, рожевий промінь любові, промінь думки, у променях її бадьорих сил, Ольга - «промінь світла». Одночасно в тексті роману протиставляються різні способи життя: життя - (бурхливої) ріки й життя - плавного плину, порівн., наприклад: Він [Обломів] ...усе дошукувався норми життя, такого існування, що були б і виконані змісту, і текло б тихо, день за вдень, крапля по краплі, у німому спогляданні природи й тихих, чотирикорпусн повзучих явищах сімейного, мирно-клопітливого життя. Йому не хотілося уявляти її широкої, що галасливо несеться рікою, з кипучими хвилями, як уявляв її Штольц5. Опозиція «інтенсивність» (бурхливість) - плавність» - приватна реалізація опозиції « динаміка-статика», що пронизує весь текст і характерної, наприклад, для тропів і порівнянь, що зображують життя думки. Більшість із них варіює образні паралелі «думка - птах», «думка - хвиля», включає дієслова руху: Думка гуляла вільним птахом по особі, пурхала в очах...; Вона не встигає ловити
1 Кожевникова Н.А. Про оборотність тропів // Лінгвістика й поетика. - М., 1979.-С. 217.
2 Кожевникова Н.А. Про роль тропів в організації віршованого тексту // Мова російської поезії XX в. - М., 1989. - С. 53.
3 Цитати приводяться по виданню: Бунін И. А. Собр. соч.: В 9 т. - М., 1966. - Т. 7.
4 Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 6 т. - М., 1953. - Т. 5. - С. 97-99. [78]
5 Цитати приводяться по виданню: Гончарів И.А. Собр. соч.: В 8 т. - М., 1953. - Т. 4. [79]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]